← Strona główna Grupy PFR

Wolontariat na dwóch kółkach

Udział w tej niezwykłej charytatywnej akcji przez 2 miesiące brali udział nasi wolontariusze - Pracownicy Grupy PFR.

Akcja polegała na poruszaniu się rowerem i rejestrowaniu przejechanych kilometrów za pomocą aplikacji Activy. Przejechane kilometry następnie przeliczane były na złotówki (każde 10 kilometrów pokonane przez każdego z uczestników naszej inicjatywy to aż 15 zł!), a te, zsumowane trafiły do wybranej wcześniej placówki - hospicjum

W pierwszej edycji nasi wolontariusze podczas akcji przejechali łącznie ponad 18,5 tys. km, a dzięki sile ich mięśni, do atmosfery nie trafiło ponad 4,5 tony CO2! W planach kolejne edycje "Wolontariatu na dwóch kółkach".

Szlachetna Paczka

Fundacja PFR zainicjowała i podtrzymuje wolontariat pracowniczy, dzięki czemu pracownicy Polskiego Funduszu Rozwoju mogli po raz kolejny zaangażować się w wielką akcję społeczną - "Szlachetna Paczka".

Prezentując w praktyce działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w akcję po raz kolejny zaangażowało się około 70 osób z naszej organizacji, w efekcie czego wsparto kolejne trzy potrzebujące rodziny.

Zakup sprzętów do Domu Samotnej Matki

Kolejnym działaniem wolontariackim było wsparcie Domu Samotnej Matki na Pradze Północ w Warszawie. Fundacja PFR zakupiła dla Domu sprzęt AGD i RTV, który poprawił codzienne funkcjonowanie mam i dzieci przebywających w placówce. Fundacja wraz z pracownikami PFR również przygotowała oraz wręczyła podopiecznym placówki świąteczne prezenty.

Zakup pianina dla Fundacji ECHO

Fundacja PFR zaangażowała się również w zakup pianina dla Fundacji ECHO, która opiekuje się dziećmi niedosłyszącymi. Dzięki instrumentowi możliwe będzie prowadzenie zajęć rehabilitacji słuchowej dla podopiecznych Echa.

Zakupione pianino charakteryzuje się mocniejszą wibracją, co pozwala dzieciom nawet z dużą wadą słuchu usłyszeć dźwięki instrumentu.

Darowizna na rzecz akcji "Dajmy wakacje ubogim dzieciom"

Ważną inicjatywą społeczną było również przekazanie darowizny na rzecz akcji charytatywnej „Dajmy wakacje ubogim dzieciom” organizowanej przez Radę Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu, dzięki czemu kilkanaścioro dzieci ze środowisk defaworyzowanych zyskało szansę na spędzenie wakacji poza miejscem zamieszkania.

Warunki RODO

Warunki RODO