← Strona główna Grupy PFR

Fundacja PFR

Prowadzimy długofalowe działania z zakresu edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wspólnie dla Polski.

Co robimy

Innowacje

Wcielamy w życie autorskie programy szkoleniowe, mentoringowe i stażowe, intensyfikując transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesu, a młodymi innowacyjnymi firmami. Domykamy system innowacji w Polsce formując i inspirując przyszłych pionierów.
Czytaj więcej

Edukacja

Wspieramy wartościowe inicjatywy edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Wyrównujemy szanse, pomagamy przełamywać ograniczenia, stawiać sobie ambitne cele i osiągać nowe, niezwykłe rezultaty.
Czytaj więcej

Kultura i sztuka

Obejmując mecenatem wybrane inicjatywy przywracamy i upowszechniamy dostęp do zasobów kultury i sztuki, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej osób. Wykorzystujemy nowe technologie, dzięki czemu obcowanie z kulturą zyskuje nowy wymiar.
Czytaj więcej

Wolontariat

Zespół PFR tworzą osoby z pokolenia X, Y, a nawet Z. W codziennej pracy umiejętnie korzystamy z różnych doświadczeń i sposobów postrzegania świata wspólnie realizując ambitne projekty. Dzielimy się nie tylko czasem, ale przede wszystkim wiedzą, kreatywnością i pasją.
Czytaj więcej

Innowacje

Wcielamy w życie autorskie programy szkoleniowe, mentoringowe i stażowe, intensyfikując transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesu, a młodymi innowacyjnymi firmami. Domykamy system innowacji w Polsce formując i inspirując przyszłych pionierów.
Czytaj więcej

Edukacja

Wspieramy wartościowe inicjatywy edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Wyrównujemy szanse, pomagamy przełamywać ograniczenia, stawiać sobie ambitne cele i osiągać nowe, niezwykłe rezultaty.
Czytaj więcej

Kultura i sztuka

Obejmując mecenatem wybrane inicjatywy przywracamy i upowszechniamy dostęp do zasobów kultury i sztuki, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej osób. Wykorzystujemy nowe technologie, dzięki czemu obcowanie z kulturą zyskuje nowy wymiar.
Czytaj więcej

Wolontariat

Zespół PFR tworzą osoby z pokolenia X, Y, a nawet Z. W codziennej pracy umiejętnie korzystamy z różnych doświadczeń i sposobów postrzegania świata wspólnie realizując ambitne projekty. Dzielimy się nie tylko czasem, ale przede wszystkim wiedzą, kreatywnością i pasją.
Czytaj więcej

Tak działamy

Otwarcie Centralnego Domu Technologii

Centralny Dom Technologii

Szkoła Pionierów PFR

Inauguracja Sieci Mentorów PFR

Relacja z HackArt'u w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ken Blanchard

„Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty.”

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. PFR identyfikuje i skutecznie wypełnia luki rynkowe, kierując się misją: Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

W Fundacji PFR dążymy do wypełnienia luk w wymiarze społecznym. W tym celu prowadzimy długofalowe działania z zakresu m.in. edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wykorzystując ekspercką wiedzę, doświadczenie i nowoczesne instrumenty rozwoju, jakie skupia Grupa PFR, wcielamy w życie wartościowe i ambitne inicjatywy. Dając impuls i siłę do wzrostu osób indywidualnych i lokalnych społeczności aktywnie kształtujemy nasze otoczenie.

Kierujemy się wartościami wspólnymi dla Grupy PFR. U podstawy podejmowanych przez nas inicjatyw są partnerstwo i współpraca, odpowiedzialność, profesjonalizm i rozwój. Angażując się w inicjatywy w wymiarze społecznym skupiamy wokół Fundacji pracowników Grupy PFR, którzy dzieląc się swoim czasem i wiedzą wspierają realizowane przez nas inicjatywy w ramach wolontariatu.

Zobacz statut Fundacji PFR.


Aktualności

Nowoczesne technologie dla dziewczyn - Fundacja PFR wspiera projekt Microsoft

Fundacja PFR

14 lutego 2020

Projekt „Technologią w Raka" - VR w Instytucie Matki i Dziecka oraz w CDT

Fundacja PFR

15 stycznia 2020

Pierwszy kwartał funkcjonowania Centralnego Domu Technologii

Fundacja PFR

16 grudnia 2019

Wolontariat pracowniczy przy akcji Szlachetna Paczka

Fundacja PFR

11 grudnia 2019

Zakończenie akcji "Wolontariat na dwóch kółkach"

Fundacja PFR

15 października 2019

UPC Polska wraz z partnerami prezentuje zwycięzców 6. edycji programu THINK BIG: Grow Smarter!

Fundacja PFR

4 października 2019

Zarząd fundacji

Magdalena Grzankowska

Członek Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze marketingu i CSR.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze marketingu i CSR.

Sebastian Zoła

Członek Zarządu

Menedżer zaangażowany w realizację kluczowych dla polskiej gospodarki projektów infrastrukturalnych.

Czytaj więcej

Menedżer zaangażowany w realizację kluczowych dla polskiej gospodarki projektów infrastrukturalnych.

Rada fundacji

Zgłoś projekt

Chcesz rozpocząć współpracę z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju?

Wypełnij formularz i przedstaw nam swój projekt. Po jego przeanalizowaniu odpowiemy na Twoją wiadomość i być może zaoferujemy wspólne działania!

Project
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Captcha musi być zaznaczona
Skontaktuj się z nami
Nasza siedziba
Informacje ogólne

Warunki RODO

Warunki RODO