← Strona główna Grupy PFR

Fundacja PFR

Prowadzimy długofalowe działania z zakresu edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wspólnie dla Polski.

Co robimy

Innowacje

Wcielamy w życie autorskie programy szkoleniowe, mentoringowe i stażowe, intensyfikując transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesu, a młodymi innowacyjnymi firmami. Domykamy system innowacji w Polsce formując i inspirując przyszłych pionierów.
Czytaj więcej

Edukacja

Wspieramy wartościowe inicjatywy edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Wyrównujemy szanse, pomagamy przełamywać ograniczenia, stawiać sobie ambitne cele i osiągać nowe, niezwykłe rezultaty.
Czytaj więcej

Kultura i sztuka

Obejmując mecenatem wybrane inicjatywy przywracamy i upowszechniamy dostęp do zasobów kultury i sztuki, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej osób. Wykorzystujemy nowe technologie, dzięki czemu obcowanie z kulturą zyskuje nowy wymiar.
Czytaj więcej

Wolontariat

Zespół PFR tworzą osoby z pokolenia X, Y, a nawet Z. W codziennej pracy umiejętnie korzystamy z różnych doświadczeń i sposobów postrzegania świata wspólnie realizując ambitne projekty. Dzielimy się nie tylko czasem, ale przede wszystkim wiedzą, kreatywnością i pasją.
Czytaj więcej

Innowacje

Wcielamy w życie autorskie programy szkoleniowe, mentoringowe i stażowe, intensyfikując transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesu, a młodymi innowacyjnymi firmami. Domykamy system innowacji w Polsce formując i inspirując przyszłych pionierów.
Czytaj więcej

Edukacja

Wspieramy wartościowe inicjatywy edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Wyrównujemy szanse, pomagamy przełamywać ograniczenia, stawiać sobie ambitne cele i osiągać nowe, niezwykłe rezultaty.
Czytaj więcej

Kultura i sztuka

Obejmując mecenatem wybrane inicjatywy przywracamy i upowszechniamy dostęp do zasobów kultury i sztuki, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej osób. Wykorzystujemy nowe technologie, dzięki czemu obcowanie z kulturą zyskuje nowy wymiar.
Czytaj więcej

Wolontariat

Zespół PFR tworzą osoby z pokolenia X, Y, a nawet Z. W codziennej pracy umiejętnie korzystamy z różnych doświadczeń i sposobów postrzegania świata wspólnie realizując ambitne projekty. Dzielimy się nie tylko czasem, ale przede wszystkim wiedzą, kreatywnością i pasją.
Czytaj więcej

Tak działamy

Otwarcie Centralnego Domu Technologii

Centralny Dom Technologii

Szkoła Pionierów PFR

Inauguracja Sieci Mentorów PFR

Relacja z HackArt'u w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ken Blanchard

„Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty.”

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. PFR identyfikuje i skutecznie wypełnia luki rynkowe, kierując się misją: Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

W Fundacji PFR dążymy do wypełnienia luk w wymiarze społecznym. W tym celu prowadzimy długofalowe działania z zakresu m.in. edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wykorzystując ekspercką wiedzę, doświadczenie i nowoczesne instrumenty rozwoju, jakie skupia Grupa PFR, wcielamy w życie wartościowe i ambitne inicjatywy. Dając impuls i siłę do wzrostu osób indywidualnych i lokalnych społeczności aktywnie kształtujemy nasze otoczenie.

Kierujemy się wartościami wspólnymi dla Grupy PFR. U podstawy podejmowanych przez nas inicjatyw są partnerstwo i współpraca, odpowiedzialność, profesjonalizm i rozwój. Angażując się w inicjatywy w wymiarze społecznym skupiamy wokół Fundacji pracowników Grupy PFR, którzy dzieląc się swoim czasem i wiedzą wspierają realizowane przez nas inicjatywy w ramach wolontariatu.

Zobacz statut Fundacji PFR.


Aktualności

W kierunku bardziej egalitarnego rynku pracy - Fundacja PFR wspiera projekt Her Impact

Fundacja PFR

30 marca 2020

Fundacja PFR przekazuje ponad 4,5 mln złotych na walkę z koronawirusem

Fundacja PFR

25 marca 2020

Polscy licealiści z Team RaByte budują robota i odnoszą sukcesy dzięki wsparciu Fundacji PFR

Fundacja PFR

4 marca 2020

Mocni na rynku pracy. Fundacja PFR rusza z projektem #SamoDZIELNI

Fundacja PFR

2 marca 2020

Nowoczesne technologie dla dziewczyn - Fundacja PFR wspiera projekt Microsoft

Fundacja PFR

14 lutego 2020

Projekt „Technologią w Raka" - VR w Instytucie Matki i Dziecka oraz w CDT

Fundacja PFR

15 stycznia 2020

Zarząd fundacji

Magdalena Grzankowska

Członek Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze marketingu i CSR.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze marketingu i CSR.

Sebastian Zoła

Członek Zarządu

Zaangażowany w realizację kluczowych dla polskiej gospodarki projektów infrastrukturalnych.

Czytaj więcej

Zaangażowany w realizację kluczowych dla polskiej gospodarki projektów infrastrukturalnych.

Rada fundacji

Zgłoś projekt

Chcesz rozpocząć współpracę z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju?

Wypełnij formularz i przedstaw nam swój projekt. Po jego przeanalizowaniu odpowiemy na Twoją wiadomość i być może zaoferujemy wspólne działania!

Project
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane *
Captcha musi być zaznaczona
Skontaktuj się z nami
Nasza siedziba
Informacje ogólne

Warunki RODO

Warunki RODO