← Strona główna Grupy PFR

Fundacja PFR i edukacja o zrównoważonym rozwoju

Edukacja o ESG (Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance) jest jednym z priorytetowych elementów działalności Fundacji PFR, ale także bardzo ważnym obszarem wiedzy w całej Grupie Kapitałowej PFR.

Zmiany klimatu to wyzwanie, które wymaga zaangażowania zarówno rządów, jak i organizacji społecznych oraz sektora biznesu. Działania prowadzone obecnie mają kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń. Pierwszym krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju jest kształtowanie świadomości ekologicznej niezależnie od wieku. Dlatego w Fundacji PFR i Centralnym Domu Technologii podejmujemy konkretne inicjatywy promujące postawy proklimatyczne i szerzymy wiedzę w temacie ESG. W ramach realizowanych działań edukacyjnych, podkreślamy rolę rozwiązań cyfrowych i zalety wykorzystywania narzędzi technologicznych w ekologii. 

Nasze cele w obszarze ESG

Dobra jakość edukacji

Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez szerzenie najlepszych praktyk z zakresu przedsiębiorczości, przy okazji organizacji bezpłatnych konferencji i szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom związanym z przemianami gospodarki, zmianami demograficznymi, zmianami na rynku pracy, w szczególności promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Promowanie patriotyzmu gospodarczego i nowoczesnych metod, narzędzi zarządzania i organizacji pracy w ramach autorskich i partnerskich projektów edukacyjno-społecznych.

Dobra jakość edukacji

Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez szerzenie najlepszych praktyk z zakresu przedsiębiorczości, przy okazji organizacji bezpłatnych konferencji i szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom związanym z przemianami gospodarki, zmianami demograficznymi, zmianami na rynku pracy, w szczególności promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Promowanie patriotyzmu gospodarczego i nowoczesnych metod, narzędzi zarządzania i organizacji pracy w ramach autorskich i partnerskich projektów edukacyjno-społecznych.

Działania Fundacji PFR w zakresie celów ESG

Warsztaty ekologiczne w CDT

W 2021 roku Centralny Dom Technologii, przy wsparciu merytorycznym partnera ścieżki edukacyjnej „Ekologia”, firmy Żabka, przygotował serię warsztatów technologiczno-ekologicznych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznawali zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem na przykładzie prawidłowej segregacji odpadów i problemu wylesiania.

Wolontariat

Od 2019 roku Fundacja PFR razem z Polskim Funduszem Rozwoju organizują dla pracowników Grupy Kapitałowej PFR akcję pt. „Aktywny Wolontariat”. W jej ramach pracownicy GK PFR podczas jazdy na rowerze i biegania gromadzą pieniądze, które są przekazywane na wybrane przez uczestników projektu organizacje społeczne.

Edukacja dla rad nadzorczych

wspieramy jako Partner inicjatywę Chapter Zero Poland w zakresie edukacji członków rad nadzorczych w obszarze zmian klimatu i pozytywnej roli biznesu. 

Kurs dla studentów

Zapraszamy studentów kierunków humanistycznych i społecznych do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów stacjonarnych „Transformacja energetyczna a zmiany klimatu”. W trakcie spotkań będą omawiane takie zagadnienia, jak transformacja energetyczna a zmiany klimatu, energetyczny wymiar relacji międzynarodowych., Bezpieczny rynek energii w Polsce – państwo czy wolny rynek?. Każdy uczestnik kursu otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział.

Chapter Zero Poland

Ogólnopolski program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do inicjatywy dołączyła Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju w roli Partnera wspierającego. Program Chapter Zero Poland to polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum, który powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu. 

Więcej informacji o Projekcie

PFR Green Hub

Strategiczny program Polskiego Funduszu Rozwoju, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej Polski, poprzez finansowanie projektów w obszarze energetyki, OZE i nowych technologii. Aby wspólnie dążyć do rozwoju polskiego łańcucha wartości i wpływać na poprawę jakości życia Polaków, oferta PFR Green Hub skierowana jest zarówno do deweloperów, spółek skarbu państwa, inwestorów w obszarze OZE, jednostek samorządów terytorialnych, jak i polskich firm i start-upów.

Więcej informacji o Projekcie

Strefa Wiedzy PFR

Platforma szkoleniowa Grupy Kapitałowej PFR, na której znajduje się szereg kursów i warsztatów online, przygotowywanych przez cenionych ekspertów. Uczestnicy maja szansę pogłębić wiedzę z takich obszarów, jak raportowanie ESG, transformacja energetyczna, gospodarka obiegu zamkniętego.

Zobacz platformę Strefa Wiedzy PFR

 

Zobacz, co robimy i bądź na bieżąco