← Strona główna Grupy PFR

Wkrótce kolejna edycja!

O Projekcie

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „Świat Pieniądza”. Przygotowaliśmy go, aby promować wiedzę na temat finansów, oszczędzania i wartości pieniądza. Mamy nadzieję pokazać dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy mówić o pieniądzach, jak planować wydatki i zarządzać swoim budżetem racjonalnie i odpowiedzialnie. Dla każdej placówki zgłaszającej uczestników przygotowaliśmy książki „Świat Pieniądza”, w której znajdują się podstawowe informacje o finansach.

Zachęcamy nauczycieli i edukatorów do motywowania swoich uczniów i promowania Projektu wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie możemy kształtować właściwe postawy poprzez edukację i zabawę!

 

Zobacz najczęściej zadawane pytania

 

Kto może wziąć udział w Konkursie

Konkurs „Świat Pieniądza” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych publicznych, szkół podstawowych niepublicznych, świetlic środowiskowych i domów dziecka w wieku 8-14 lat. Uczestników może zgłosić dyrektor lub inny, wskazany przez niego pracownik. Serdecznie zapraszamy placówki do zgłaszania zespołów - uczniów oraz młodych pasjonatów tematów ekonomicznych!

 

dzieci przy laptopach

dzieci

dziecko ze skarbonką

Harmonogram Konkursu

Nabór zgłoszeń

(22.09.2021 - 10.10.2021)

Wysyłka książek

(11.10.2021 - 20.10.2021)

Przeprowadzenie lekcji i przygotowanie pracy konkursowej

(21.10.2021 - 14.11.2021)

Wyłonienie laureatów

(do 30.11.2021)

Nagrody

Udział w Projekcie to nie tylko dobra zabawa i praktyczna wiedza,
to także materiały edukacyjne oraz nagrody aż dla 10 grup laureatów.

okładka książki

Książki „Świat Pieniądza” dla  placówek edukacyjnych, które zgłosiły uczestników.

 

stanowisko pracy

Nagrody rzeczowe – sprzęt ICT do celów edukacyjnych

bawiące się dzieci

Wyjazd edukacyjny i warsztaty w Centralnym Domu Technologii w Warszawie

 

Aktualności

Jak wziąć udział w Konkursie

Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest Konkurs "Świat Pieniądza"?

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych publicznych, szkół podstawowych prywatnych, świetlic środowiskowych i domów dziecka (Placówki), zlokalizowanych na terytorium Polski. Uczestników w wieku 8 -14 lat do Konkursu zgłasza Dyrektor Placówki lub upoważniony przez niego Opiekun.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Konkurs podzielony jest na cztery etapy:

 1. Etap I – zgłoszenia do Konkursu – od 22.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (do godz. 23:59:59) lub do wyczerpania posiadanych książek. 
 2. Etap II – wysyłka książek „Świat Pieniądza” – od 11.10.2021 r. do 20.10.2021 r.
 3. Etap III – przeprowadzenie lekcji na podstawie książki i przygotowanie ostatniego rozdziału na temat oszczędzania oraz przesłanie udokumentowania tych faktów do Fundacji poprzez stronę internetową Konkursu - od 21.10.2021 r. do  14.11.2021 r. (do godz. 23:59:59). 
 4. Etap IV – wyłonienie laureatów – do 30 listopada 2021 r. 

Zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapfr.pl/swiat_pieniadza. 

Czy Placówka może zgłosić się do Konkursu więcej niż jeden raz?

Do Konkursu Placówka może zgłosić się tylko jeden raz.

W jakiej formie należy udokumentować fakt przeprowadzenia lekcji na podstawie książki „Świat Pieniądza” i pracy dotyczącej oszczędzania?

Lekcje mogą być udokumentowane w dowolnej formie, np. jako prezentacja, filmik, praca plastyczna, nagranie.

Jaka jest maksymalna wielkość plików możliwych do dołączenia w formularzu z udokumentowaniem przeprowadzeni lekcji oraz pracą konkursową?

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB.

W jakich formatach można dołączyć pliki z udokumentowaniem przeprowadzeni lekcji oraz pracą konkursową?

Pliki można dołączyć w formacie: doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx, mp3. W przypadku nagrania filmu należy go umieścić na zewnętrznych serwerach i umieścić link do filmu w jednym z ww. formatów.

W jakich formatach można dołączyć pliki z udokumentowaniem przeprowadzeni lekcji oraz pracą konkursową?

Pliki można dołączyć w formacie: doc, docx, pdf, jpg, ppt, pptx, mp3. W przypadku nagrania filmu należy go umieścić na zewnętrznych serwerach i umieścić link do filmu w jednym z ww. formatów.

Do kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do Konkursu?

Zgłoszenia w Konkursie podzielone są na etapy:

 1. Etap I – zgłoszenia do Konkursu – od 22.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (do godz. 23:59:59) lub do wyczerpania posiadanych książek. 
 2. Etap II – wysyłka książek „Świat Pieniądza” – od 11.10.2021 r. do 20.10.2021 r.
 3. Etap III – przeprowadzenie lekcji na podstawie książki i przygotowanie ostatniego rozdziału na temat oszczędzania oraz przesłanie udokumentowania tych faktów do Fundacji poprzez stronę internetową Konkursu - od daty otrzymania książki do  14.11.2021 r. (do godz. 23:59:59). 
 4. Etap IV – wyłonienie laureatów – do 30 listopada 2021 r. 
Jakie dane trzeba podać w Formularzu Konkursowym?

W Formularzu zgłoszeniowym należy podać obowiązkowo nazwę i adres placówki (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko osoby kontaktowej, mail oraz telefon kontaktowy.

Kto zgłasza uczestników do konkursu?

Uczestników do Konkursu zgłasza Dyrektor Placówki lub upoważniony przez niego Opiekun.

Kto ponosi koszt wysyłki książek „Świat Pieniądza” do zgłoszonych grup uczestników?

Koszt wysyłki książek ponosi Organizator, czyli Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

W jaki sposób Placówka dowie się o wynikach konkursu?

Z Placówkami, których prace zostaną wybrane Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo.

Jakie są kryteria wyboru najlepszych prac?

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 3. Walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.
Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Jakie są nagrody w Konkursie?

W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 10 (dziesięć) zwycięskich prac konkursowych. Placówkom, które zgłosiły do Konkursu zwycięskie grupy uczestników, zostaną przyznane następujące nagrody:

 1. Nagrody  rzeczowe w postaci sprzętu ICT o wartości do 3 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na wyposażenie nagrodzonej Placówki służące do edukacji dzieci i młodzieży; oraz 
 2. Możliwość skorzystania przez zwycięską grupę uczestników wraz z Opiekunem z wyjazdu do Centralnego Domu Technologii, mieszczącego się  przy ul. Kruczej 50 w Warszawie (00 – 025 Warszawa), finansowanego przez Organizatora do kwoty 1 500,00 zł brutto - do zrealizowania do dnia 31.12.2021 r.

Organizator może także wyróżnić wybrane prace, przyznając dodatkowe nagrody rzeczowe.

Czy określona jest liczba osób bądź klas, która ma przygotować pracę konkursową?

Prace powinna przeprowadzić grupa Uczestników w wieku 8 – 14 lat. Placówka podejmuje decyzje ile osób i ile klas zostanie zaangażowanych w przygotowanie pracy.

Czy Placówka może otrzymać książki „Świat Pieniądza” i nie przesłać pracy konkursowej?

Placówka przystępując do Konkursu deklaruje chęć otrzymania książki „Świat Pieniądza” i przeprowadzenia na jej podstawie lekcji oraz przygotowanie pracy dotyczącej oszczędzania na przyszłość.

W przypadku pytań dotyczących Konkursu w jaki sposób mogę się skontaktować z Fundacją?

Partner