← Strona główna Grupy PFR

O Programie

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Do udziału w Programie zgłoszono ponad 1500 wniosków, które zawierały pomysły na różnorodne wakacyjne atrakcje dla dzieci i młodzieży – były to między innymi zawody sportowe, zwiedzanie, wycieczki rowerowe, działania artystyczne, kulturalne i sportowe.

W ramach Programu „Wakacyjna AktywAKCJA” pomożemy w realizacji wybranych 53 lokalnych projektów non-profit organizowanych w całej Polsce.

Zwycięskie Projekty otrzymały granty w wysokości do 5000 zł. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a Grantobiorcom gratulujemy!

Dla kogo jest Program Wakacyjna AktywAKCJA?

Udział w Programie mogły zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

 

 

 

Harmonogram

Nabór zgłoszeń

Ocena wniosków

Realizacja projektów

Aktualności

Galeria

Wola Drzewiecka Aktywakcja1
Wola Drzewiecka aktywakcja2
Wola Drzewiecka aktywakcja3
Wola Drzewiecka aktywakcja4
AktywAKCJA-Wola-Drzewiecka
Synced Sequence.05_49_37_06.Still001

Pliki do pobrania

Partnerzy

Patronaty honorowe

Warunki RODO

Warunki RODO