← Strona główna Grupy PFR

Pionierzy rozwoju – zapoznaj się z raportem specjalnym PFR i Allegro

PFR S.A.
Pionierzy rozwoju – zapoznaj się z raportem specjalnym PFR i Allegro

Jesteśmy prawdopodobnie w przededniu dojrzewania najnowszej fali technologii opartej o łączenie przesyłu i przetwarzania informacji. Istnieje również szansa, że niebawem na Zachodzie poczynione zostaną zmiany w modelach biznesowych, które doprowadzą do zwiększenia wydajności tych gospodarek. W Polsce potrzebujemy pionierów, którzy będą stale w kontakcie z najbardziej zawansowanymi zachodnimi przedsiębiorcami, i wdrożą najnowsze technologie i techniki w naszych warunkach. Do tego celu zaś niezbędne są także innowacje instytucjonalne. 

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój odbyła się prezentacja oraz dyskusja wokół nowego raportu Polskiego Funduszu Rozwoju i Allegro. Chociaż tematy innowacji i nowych technologii pojawiają się regularnie w przestrzeni debaty publicznej, rzadko są podejmowane od strony systemowej refleksji i analizy danych makroekonomicznych. Opracowanie „Pionierzy rozwoju” odnosi się do historycznych trendów adopcji nowych rozwiązań przez dekady, dzisiejszego stanu wyposażenia gospodarki polskiej i wreszcie wyzwań instytucjonalnych, regulacyjnych i związanych z kapitałem ludzkim.

Jak mówi Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju: – „Rozwoju gospodarczego nie da się zaimportować. Każdorazowo musi być wypracowany lokalnie. Pionierzy rozwoju, przedsiębiorcy wypracowujący najlepsze techniki użytkowania nowoczesnych technologii, ulepszający nowoczesne technologie i wynajdujący nowe zastosowania istniejących technologii, dają nam rozwój gospodarczy. Dalszy rozwój wymaga od nas zmiany tych elementów otoczenia społeczno-gospodarczego, które ograniczają pionierów rozwoju”.

„PFR zauważa ogromną potrzebę wspierania pionierów w zadaniu budowy nowoczesnego państwa dobrobytu i dlatego oferujemy unikatowy łańcuch wsparcia innowatora – od pierwszego pomysłu, przez rozwój, aż do ekspansji za granicę. Jednocześnie dostrzegamy konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które odpowiedzą na wyzwania stawiane przez XXI wiek. Stąd m.in. pomysł na Szkołę Pionierów PFR, czyli unikalny program edukacyjny” – komentuje Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Raport rekomenduje, że aby kontynuować transformację Polski w państwo dobrobytu oparte o innowacyjną technologię, kluczowe jest:

  • mierzenie i analizowanie blokad instytucjonalnych oraz potrzeb pionierów technologicznych,
  • reformowanie systemu edukacji w kierunku interdyscyplinarnego, praktycznego i kolektywnego transferu wiedzy.

Przykład Allegro, polskiego lidera sektora e-handlu, pokazuje w jaki sposób wyczucie momentu dostępności nowej technologii w połączeniu z konsekwentnym podążaniem za potrzebami klientów gwarantuje sukces. Ważny jest jednak nie tylko rozwój pionierskiej usługi, ale zrównoważona współpraca w ramach szerszego ekosystemu dostawców, klientów i partnerów biznesowych.

– „Wkład ekosystemu Allegro do polskiej gospodarki jest wyceniany na 8,2–9,9 mld PLN, co stanowi 0,5% polskiego PKB. Sukces Allegro to dowód na to, że polskie firmy mogą z powodzeniem konkurować z globalnymi przedsiębiorstwami, jeżeli tylko będą miały solidne fundamenty oraz sprzyjające otoczenie: społeczne, ekonomiczne, prawne oraz polityczne. Tak wiele mówi się o start-upach, ale warto odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, żeby świetny pomysł i początkowy zapał twórców raczkującego biznesu przełożyć na długofalową strategię rozwoju potrzebnej do osiągnięcia fazy dojrzałej firmy. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Allegro. Mam nadzieję, że niniejszy raport zapoczątkuje debatę na tego jak mądrze wspierać »polskie jednorożce«, bo to one są kluczem do rozwoju całej gospodarki” – podsumowuje Damian Zapłata, członek zarządu ds. komercyjnych w Allegro.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu:

  1. Historia wdrożenia poprzednich technologii ogólnego zastosowania wskazuje, że na Zachodzie trwa obecnie dostosowanie społeczno-gospodarcze, które najbardziej zaawansowanym gospodarkom pozwoli w bliskiej przyszłości uzyskać skokowy przyrost korzyści z nowej generacji technologii.
  2. Korzyści z dużych skoków w postępie technologicznym (większa wydajność gospodarek) nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach pojawiają się po kilku dekadach od pojawienia się nowych technologii.
  3. Wyposażenie gospodarek w nowoczesne technologie jest skorelowane ze stopniem ich zamożności.
  4. Państwa peryferyjne doganiają państwa bogatsze w okresach spowolnienia postępu technologicznego i odpadają od nich w momentach przyspieszenia.
  5. Polskie przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesne technologie przetwarzania i przesyłania informacji umożliwiają Polsce szybką absorbcję nowoczesnych technologii i modeli biznesowych. Większość postępu technologiczno-organizacyjnego na całym świecie, w tym w państwach najbardziej rozwiniętych, polega na dostosowaniu istniejących technologii, wdrażaniu nowych zastosowań istniejących technologii i stopniowym ulepszaniu istniejących technologii.
  6. Sukces w nowoczesnych procesach produkcji wymaga sprawnego i nieustannego kompletowania wielu zmieniających się „kawałków” wiedzy. Te społeczeństwa, które potrafią składać zespoły ludzi z różnorodną wiedzą, zajmują się skomplikowaną i wysokomarżową produkcją.

Raport "Pionierzy Rozwoju"

Fundacja PFR jest partnerem społecznym programu Szkoła Pionierów PFR. 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Startuje Szkoła Pionierów PFR
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju powołuje do życia Centralny Dom Technologii
Następny

Zainteresują Cię również