← Strona główna Grupy PFR

Podsumowaliśmy prawie 3 lata Akademii Rozwoju – relacja z Gali

Fundacja PFR
Podsumowaliśmy prawie 3 lata Akademii Rozwoju – relacja z Gali

Od ponad 2,5 roku prowadzimy autorski projekt społeczno-rozwojowy dla kobiet Akademia Rozwoju. W tym czasie prawie 4 tysiące uczestniczek skorzystało z ponad 700 godzin webinariów, 213 warsztatów online i 20 wydarzeń dodatkowych! Zaraz przed zakończeniem roku szkolnego, 20 czerwca, spotkaliśmy się w Centralnym Domu Technologii, aby wspólnie z uczestniczkami i reprezentantkami Partnerów Projektu świętować jego dotychczasowe sukcesy i zastanowić się nad nadchodzącym wyzwaniami.

Akademia Rozwoju powstała, aby wspierać kobiety, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym. Zamierzeniem programu jest pokazywanie uczestniczkom możliwości rozwoju poprzez wspieranie ich przedsiębiorczości oraz w nabywaniu nowych kompetencji w dziedzinie technologii cyfrowych, aby zwiększać ich szanse na rynku pracy. Uczestniczki Akademii Rozwoju dowiedziały się w jaki sposób zaplanować i założyć działalność gospodarczą, korzystając z narzędzi dostępnych w internecie, utworzyć i aktualizować stronę internetową firmy, stworzyć chatbota, a także, jak przekształcać pomysły w projekty społeczne i biznesowe. Zdobytą wiedzę teoretyczną uczestniczki pogłębiały i testowały w praktyce podczas warsztatów i konsultacji z edukatorkami i edukatorami Akademii Rozwoju – ekspertkami i ekspertami w biznesie, technologiach cyfrowych i metodzie myślenia projektowego.

„Akademia Rozwoju, która jest jednym z kilkunastu realizowanych przez Fundację PFR projektów, jest szczególna, bo uczy Design Thinking – myślenia zorientowanego na przekształcenie pomysłów w gotowe projekty. Program nie tylko rozwija, wspiera i motywuje, ale daje uczestniczkom poczucie własnej wartości i pokazuje, że zmian można dokonywać na każdym etapie życia.”

– mówiła Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR

W celu wyrównania szans kobiet z mniejszych miejscowości na zdobycie wiedzy wszystkie kursy Akademii Rozwoju były prowadzone online w formie webinariów, dodatkowo odbywały się warsztaty stacjonarne. Udział w zajęciach był bezpłatny, po uprzedniej rejestracji.

Podczas wydarzenia jednym z najcenniejszych głosów, oprócz opinii uczestniczek, była informacja zwrotna od naszego Zespołu merytorycznego, który przez cały czas trwania projektu, parę razy w miesiącu spotykał się z uczestniczkami na kilkugodzinnych warsztatach.

„Cele programu Akademii Rozwoju, dla którego inspiracją były warsztaty Design Thinking firmy Google, są proste, ale ambitne: jeżeli ktoś ma pomysł na działalność, to trzeba dać mu narzędzia cyfrowe, organizacyjne, prawne i podatkowe.”

– opowiadał Zbigniew Bujak, ekspert do spraw dydaktyki w Fundacji PFR i trener Centralnego Domu Technologii

Anna Andrychowska, certyfikowana moderatorka Design Thinking, członkini Dream Team Design Thinking Institute, wyjaśniła, że warsztaty dotyczące metody myślenia projektowego pozwalają na opracowanie produktów i usług w oparciu o zrozumienie głębokich potrzeb klientów. Ważne jest jednak, by móc przetestować tę metodę w praktyce.

„Każde warsztaty Design Thinking trwały sześć godzin, podczas których maksymalnie 25 uczestniczek wykonywało określone zadania w 4-5-osobowych interdyscyplinarnych zespołach. W ten sposób zrozumiały, że nie muszą być we wszystkim dobre, bo dzięki pracy zespołowej każda z nich może odnaleźć w sobie potencjał w działaniu na danym etapie.”

– mówiła Anna Andrychowska

Łukasz Grygiel, przedsiębiorca i trener specjalizujący się w aspektach finansowych i prawnych zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, wskazał, że warsztaty dają przestrzeń, żeby w bezpiecznej atmosferze zdobywać wiedzę, ale też wzajemnie się inspirować.

„Najważniejsza jest gotowość na zmianę, dlatego cykl warsztatów z przedsiębiorczości rozpoczęliśmy od przyjrzenia się sobie, pokazania, jak znaleźć u siebie mocne strony i w oparciu o nie rozwijać pomysł na biznes. Dopiero potem następowały tematy związane z założeniem i prowadzeniem firmy, produktem, marketingiem i klientami”

– tłumaczył Łukasz Grygiel

W dalszej części gali miała miejsce debata ekspercka: „Rozwijanie kompetencji kobiet na rynku pracy. Jak wejść pewnym krokiem w nieznaną przyszłość?”. Wzięły w niej udział: Dorota Czekaj, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, wiceprezeska Fundacji Mamo Pracuj, współtwórczyni platformy Talenti – Women's Talent Bank, Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna PFR Ventures, Renata Wozba, prezes Grupy T2S, współzałożyciel Instytutu Spraw Cyfrowych oraz Zofia Dzik, innowatorka, strategiczna myślicielka, fundatorka Instytutu Humanites.

Podczas panelu prelegentki omówiły kluczowe wyzwania, przed jakimi stoją Polki, i niezbędne kroki do ich pokonania. Dorota Czekaj zwróciła uwagę na brak wiary kobiet we własne możliwości, co hamuje ich rozwój kariery, oraz podkreśliła rolę mentoringu w budowaniu pewności siebie. O trudnościach matek wracających do pracy, takich jak systemowe bariery i emocjonalne wyzwania, oraz o potrzebie elastyczności rynku pracy i wsparcia dla kobiet łączących życie zawodowe i rodzinne, mówiła Agnieszka Czmyr-Kaczanowska. Małgorzata Walczak zaznaczyła konieczność łamania stereotypów i wsparcia partnerów, zwłaszcza w sektorze Venture Capital, gdzie kobiety są niedostatecznie reprezentowane. Problem niedostatecznego zatrudnienia kobiet w IT poruszyła Renata Wozba. Zaapelowała ona o inicjatywy edukacyjne i wsparcie na poziomie lokalnym i krajowym. Zofia Dzik mówiła o elastyczności pracy dzięki nowym technologiom i szerokim możliwościach edukacji online, podkreślając znaczenie mentoringu i wsparcia spoza rodziny. Panelistki zgodnie wskazały na konieczność budowania pewności siebie, elastyczności rynku pracy, oraz wspierania kobiet w branżach zdominowanych przez mężczyzn.

Galę zakończyła przemowa w formie Power Speech Angeliki Chimkowskiej, strateżki silnych marek osobistych i firmowych, pod tytułem „Zmiany w życiu i biznesie. Jak zmieniać, by realizować, a nie tylko planować?”. Podczas swojego przemówienia ekspertka podkreśliła, że rozwój polega na rozszerzaniu strefy komfortu, a nie na wychodzeniu poza nią. Naciskała na tworzenie i nieustanne dostosowywanie procesu osiągania celów oraz znaczenie wartości, które napędzają działania. Zwróciła uwagę na konieczność otwartego prezentowania swoich kompetencji i osiągnięć, szczególnie przez kobiety, które często obawiają się, że zostanie to odebrane jako przechwalanie się.

Podczas Gali podsumowaliśmy wyniki i tym samym zakończyliśmy prowadzenie warsztatów online na żywo. Jednak nadal można dołączyć do społeczności aktywnych kobiet, zapisując się na kurs Akademii Rozwoju na platformie Strefa Wiedzy PFR. To 8 godzin webinarów przygotowanych przez naszych trenerów. Uczestniczka sama wybiera kiedy i jak chce je zrealizować, a na koniec odbiera Certyfikat.

Program powstał dzięki Google.org. Patronat honorowy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Partnerzy: Centralny Dom Technologii, Evaluation for Government Organizations, Fundacja Diversum, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Future Collars, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, NASK, PARP, Sieć Firm Przyszłości, Startup PFR, Women in AI. Patroni medialni: ONA Strona Kobiet, Polska Press Grupa, Wolni od Metryki.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne świętowanie sukcesów naszych uczestników! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia transmisji z Gali podsumowującej Akademię Rozwoju:

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju powołuje do życia Centralny Dom Technologii
„Dziewczyny i Przywództwo. Jak wspierać potencjał przywódczy młodych” – poznaj odpowiedź podczas dodatkowego webinaru Akademii Rozwoju
Następny

Zainteresują Cię również