← Strona główna Grupy PFR

Startuje Szkoła Pionierów PFR

PFR
Startuje Szkoła Pionierów PFR

3 września br. w siedzibie Allegro odbyło się oficjalne otwarcie Szkoły Pionierów PFR – nowatorskiego programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju dla młodych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii. Program powstał i jest realizowany przy zaangażowaniu partnerów Szkoły Pionierów PFR, którymi są w ramach pierwszej edycji firmy Allegro i TDJ oraz Fundacja PFR.

W wydarzeniu obok uczestników wzięli udział m.in. Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele partnerów programu.

Spośród blisko 300 złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna wybrała 50 uczestniczek i uczestników, którzy będą rozwijać umiejętności biznesowe pod okiem wybitnych szkoleniowców podczas trzech tygodni intensywnych warsztatów i tygodniowego pobytu na University of Cambridge.

Szkoła Pionierów PFR odpowiada na zdiagnozowane potrzeby młodych innowacyjnych firm. Polscy przedsiębiorcy mają wysokie umiejętności analityczne i techniczne, ale brakuje im kompetencji w zakresie budowania strategii biznesowej, marketingu czy ekspansji międzynarodowej. Wybrane osoby reprezentują różne ścieżki zawodowe - od programistów, przez architektów, po naukowców z pierwszymi sukcesami.

"Efektem programu Szkoła Pionierów PFR ma być wzmocnienie kluczowych kompetencji potrzebnych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Współpraca z University of Cambridge ma zapewnić transfer wiedzy do Polski, z której skorzystać mogą dynamiczne i przedsiębiorcze osoby – zarówno z dużych polskich miast, jak i z małych ośrodków. Droga od pioniera do lidera nie jest łatwa, ale dzięki udziale w Szkole Pionierów PFR - bardziej realna. Rolą państwa jest przede wszystkim stworzenie warunków do prowadzenia i rozwoju biznesu - ten program jest jednym z przykładów takich działań rządu. W długim terminie ma służyć wzmocnieniu polskiego ekosystemu innowacji oraz rozwojowi przedsiębiorczości" – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Warsztaty, odbywające się w Warszawie, przygotowywane są w oparciu o model zajęć wzorowany na najnowocześniejszych metodach edukacyjnych przez partnerów merytorycznych programu. Wśród nich są duże firmy technologiczne, odnoszące sukcesy start-upy oraz eksperci innowacyjnych sektorów. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów, którzy swoją wiedzę czerpią z praktyki. Szkolenia w Cambridge zostały opracowane w zakresie dwóch ścieżek sektorowych – internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz inteligentnych miast i czystych technologii.

Edukacja oparta o praktykę i kontakt z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces jest jednym z najlepszych sposobów kształcenia. Zależy nam, aby Szkoła Pionierów PFR umożliwiła zdobycie najwyższych praktycznych kompetencji biznesowych młodym ludziom w całej Polsce. Dzięki temu mogą rozwinąć się nowe firmy i technologie, które będą jak równy z równym konkurowały na międzynarodowych rynkach. Transfer dobrych praktyk, doświadczeń biznesowych jest kluczowym czynnikiem sukcesu w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy” – powiedział Paweł Borys,  prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nadzór nad warstwą merytoryczną programu objęła Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in.: Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR, Damian Zapłata – Członek Zarządu ds. Komercyjnych w Allegro oraz Oliwia Kwiatkowska – Partner Zarządzająca TDJ Foundation. Wśród członków Rady znajdują się również uznani na świecie polscy przedstawiciele świata nauki, technologii i start-upów.

Udało nam się zaprosić wybitną grupę praktyków, którzy pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności z zakresu krytycznego myślenia, trendów przyszłości, wyzwań w wybranych sektorach, cyfrowych narzędzi dla biznesu i rozwiązywania problemów. Osobiście cieszy mnie również zaangażowanie profesora Aleksandra Nawrockiego, który przyleciał do nas z Kalifornii, by opowiedzieć o tym jakie rozpoznaje różnice są w prowadzeniu biznesu w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Profesor jest najwyżej notowanym dyrektorem NASA, byłym trenerem astronautów i jednym z autorów języka programowania Java. Takich wybitnych osób mamy wśród prowadzących więcej!”  – powiedziała Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR.

Szkoła Pionierów PFR odbywa się w uznanych przez społeczność innowatorów lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem co-worków, czyli przestrzeni wspólnej pracy. Przez pierwszy tydzień uczestnicy będą szkolić się w budynku mieszczącym warszawską siedzibę Allegro, by w drugim przenieść się do co-worku Startberry, zlokalizowanym na warszawskiej Pradze. W trzecim tygodniu szkolenia będą prowadzone w co-worku HubHub. Uczestnicy odwiedzą także siedzibę PFR oraz szkołę programowania Coder’s Lab.

W TDJ wierzymy, że droga do sukcesu wiedzie przez edukację. Jest ona jedną z kluczowych wartości określających naszą firmę. Wierzymy, że inwestycje ukierunkowane na edukację i rozwój osobisty są najwyższą wartością dla społeczeństwa. To przekonanie towarzyszyło nam kiedy przed sześcioma laty tworzyliśmy TDJ Foundation, i to samo przekonanie skłoniło nas do zaangażowania się w Szkołę Pionierów. Cieszymy się, że możemy wziąć udział w programie, który umożliwia edukację na najwyższym światowym poziomie. Szkoła Pionierów otwiera szansę na zdobycie know-how wynikającego z doświadczeń TDJ w zakresie budowy wartości firm i zarządzania. Filozofia działania TDJ opiera się na formule Smart Money - łączącej środki finansowe z know-how i kompetencjami. Nasze doświadczenia pokazują, że ich synergia to najlepsza droga do sukcesu" – powiedział Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ.

Program jest organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju przy wsparciu partnerów: strategicznego – Allegro, głównego – TDJ oraz społecznego – Fundacji PFR.

PFR
Poprzedni Poprzedni
Nowa siedziba Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju
Pionierzy rozwoju – zapoznaj się z raportem specjalnym PFR i Allegro
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Fundacja PFR angażuje się w projekty kulturalne i artystyczne

Fundacja PFR

17 września 2020

formy

Konkurs PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców zakończony – znamy zwycięski projekt

Fundacja PFR

10 sierpnia 2020

Magda zakłada okulary do VR

Nowy społeczny wymiar wirtualnej rzeczywistości

Warunki RODO

Warunki RODO