← Strona główna Grupy PFR

Gdzie przebiega granica pomiędzy ochroną klimatu a geoekonomią? – wnioski ze spotkania edukacyjnego

Fundacja PFR
Gdzie przebiega granica pomiędzy ochroną klimatu a geoekonomią? – wnioski ze spotkania edukacyjnego

Geoekonomia, jak sama nazwa wskazuje, łączy geopolitykę i ekonomię, a jej celem jest władza relacyjna i strukturalna w relacjach międzynarodowych. O tym, jakie są źródła geoekonomii, jak jest osiągana i realizowana oraz o przyszłości wodoru, opowiadał Paweł Turowski, ekspert z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podczas drugiego z cyklu spotkań Edukacja dla klimatu dla studentek i studentów.

Prelegent przybliżył koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada wyjście gospodarki Unii Europejskiej na prowadzenie. Dokumenty planistyczne Komisji Europejskiej kładą nacisk na zdobycie i utrzymanie roli lidera w technologiach odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, inwestują w wodór, który w 2050 r. ma zaspokoić 22% światowego (i 24% unijnego) zapotrzebowania na energię o wartości 700 miliardów dolarów. Strategia zakłada również, iż po 2030 r. jedna czwarta energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE będzie wykorzystywana do produkcji wodoru odnawialnego.

Zmiany klimatyczne generują wielowymiarowe wyzwania dla przemysłu energetycznego na świecie, w tym w Polsce. W naturalny sposób wytwarzają zapotrzebowanie zarówno na nowe nośniki, jak i na nowe technologie wytwarzania energii. Przebudowa energetyki to pociągająca największe koszty polityka przemysłowa XXI wieku. Od tego, w jaki sposób państwo polskie się przygotuje, jakie rodzaje działań gospodarczych uruchomi i jakie procesy zostaną rozwinięte będzie zależało tempo rozwoju gospodarczego Polski. W tym ujęciu można traktować zmiany klimatyczne oraz towarzyszące im polityki UE, m.in. Europejski Zielony Ład, jako dźwignie długoterminowego wzrostu polskiej gospodarki.

– mówi Paweł Turowski, Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Ekspert opowiedział również o tym jak polityka wodorowa wygląda obecnie, oraz jakie są wobec niej plany na bliższą i dalszą przyszłość, wśród światowych liderów energetycznych – Korea Południowa, Stany Zjednoczone Ameryki, Arabia Saudyjska i Australia – w kontekście inspiracji dla rozwoju rynku europejskiego i polskiego.

Energetyka i odnawialne źródła energii to fundament zrównoważonego rozwoju i bezpiecznej przyszłości. Dlatego pomagamy młodemu pokoleniu zrozumieć ich zawiłości. Dziękujemy Pawłowi Turowskiemu za pouczający wykład i zaangażowanie!

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Edukacyjny plac zabaw – akcja Wolontariuszy na Start
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w Krakowie!
Następny

Zainteresują Cię również