← Strona główna Grupy PFR

Fundacja PFR Partnerem wspierającym Chapter Zero Poland

Fundacja PFR
fundacja-chapter-zero-poland

Zmiany klimatyczne wpływają na wszystkie gałęzie gospodarki, dlatego aby móc skutecznie im przeciwdziałać, a także dostosować się do nieodwracalnych transformacji potrzebne jest zaangażowanie, wytrwałość i traktowanie priorytetowe przedsiębiorstw i korporacji. Chapter Zero Poland powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i jego wpływu na ekosystem. Nasza Fundacja, angażując się w projekt jako Partner wspierający, wypełnia tym samym cele statutowe w zakresie wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego.

W ramach realizacji założeń projektu Chapter Zero Poland dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami zarządów, rad nadzorczych oraz ekspertami zaangażowanym w program. Zapewnia również wysoką jakość i merytorykę debat, które w przyszłości mogą przyczynić się podejmowania lepszych decyzji dla klimatu i biznesu.

Dzięki dołączeniu naszej Fundacji do Programu Chapter Zero Poland, będziemy wspólnie z ekspertami szerzyć świadomość skutków zmian klimatycznych dla biznesu. Cieszę się, że jako członkini Komitetu sterującego projektu, mogę czerpać z ogromnej wiedzy eksperckiej liderów różnych branż i implikować ją do działań Fundacji, a jednocześnie dzielić się własnym doświadczeniem

– mówi Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR

Chapter Zero Poland to polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum.

Koordynatorem programu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej informacji o inicjatywie na chapterzero.pl

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Startuje 4. Edycja Konkursu Edukacja Jutra – temat przewodni PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Lekcje z końca świata – spotkanie feryjne w Centralnym Domu Technologii
Następny

Zainteresują Cię również