← Strona główna Grupy PFR

Raport „Cyberbezpieczni” – wyzwania i edukacja dla dzieci i młodzieży

Fundacja PFR
Raport „Cyberbezpieczni” – wyzwania i edukacja dla dzieci i młodzieży

Z przyjemnością prezentujemy raport „Cyberbezpieczni” za 2023 rok, będący podsumowaniem projektu skierowanego na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Niniejsza publikacja to rezultat wielomiesięcznych działań, których celem było zidentyfikowanie największych wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz dostarczenie kompleksowej edukacji w tym zakresie. Raport został przygotowany przez zespół CDT przy współpracy z ekspertem Markiem Grzywną oraz partnerami projektu – Fundacją Cyber i Niebezpiecznikiem.

Cyberbezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży to nie tylko kwestia zagrożeń, ale przede wszystkim szansa na rozwijanie ich świadomości oraz umiejętności skutecznego radzenia sobie w cyfrowym świecie. Wnioski i rekomendacje są drogowskazem dla wszystkich zaangażowanych – nauczycieli, rodziców i organizacji edukacyjnych. Bezpieczeństwo online to wspólne przedsięwzięcie, które poprzez edukację możemy kształtować na korzyść przyszłych pokoleń.

- mówi Zbigniew Bujak, specjalista ds. dydaktycznych CDT

Integralną częścią publikacji są opisy dotychczasowych działań programu, ich cele edukacyjne oraz przegląd wyników procesów ewaluacyjnych i ankiet przeprowadzonych w ramach Testu Wiedzy. Ich analiza stanowi cenne narzędzie do oceny skuteczności działań edukacyjnych oraz identyfikacji głównych wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych elementów projektu była organizacja Ogólnopolskiego Konkursu i Testu Wiedzy, a analiza jej wyników pozwoliła na wyłonienie najtrudniejszych pytań i problemów z perspektywy uczestników projektu oraz pozwoliła na scharakteryzowanie obszarów wymagających szczególnej uwagi. Zaskakująco, młodzi uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą dotyczącą cyberbezpieczeństwa, mediów społecznościowych i fake newsów. Trudności pojawiły się głównie przy pytaniach związanych ze specjalistycznym słownictwem i terminologią.

W kolejnej części raportu zaprosiliśmy ekspertów merytorycznych zaangażowanych w projekt do omówienia trudnych terminów, w celu lepszego zrozumienia tych pojęć i ich znaczenia dla bezpieczeństwa online. Raport kończy się zestawieniem wniosków i rekomendacji dla instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem młodych ludzi. Zależy nam na ekspansji działań edukacyjnych w celu zapewnienia równego dostępu do wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

Końcowym celem programu „Cyberbezpieczni” były nie tylko zakończone warsztaty, ale także przegotowane publikacje edukacyjne dla nauczycieli i rodziców. Mamy nadzieję, że nasze działania, materiały i rekomendacje staną się pomocą dla pedagogów, opiekunów i organizacji zajmujących się edukacją w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Bezpieczeństwo online to wspólne wyzwanie, które możemy pokonać poprzez edukację i świadomość.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli „Cyberbezpieczni”.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Cyberbezpieczni, czyli ile młodzi wiedzą o internetowych zagrożeniach – podsumowanie II. edycji Projektu
Test wiedzy o cyberbezpieczeństwie – zmiana terminu wyników Konkursu
Następny

Zainteresują Cię również