← Strona główna Grupy PFR

O Konkursie

Twórczość Stanisława Lema inspiruje i pobudza wyobraźnię zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Bogactwo gatunków literackich tworzonych przez tego wybitnego pisarza i futurologa może być dla każdego skarbnicą pomysłów na własne teksty literackie. Ta idea skłoniła nas do przygotowania konkursu na najciekawszy krótki utwór literacki, do którego zapraszamy tych najmłodszych oraz starszych fanów prozy Stanisława Lema. Zachęcamy do tworzenia i przesyłania własnych utworów! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 8 listopada.

Kto może wziąć udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno dzieci i młodzież, jak i o osoby dorosłe, których prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria – osoby w wieku do 14 lat,
II kategoria – osoby w wieku 15-17 lat,
III kategoria – osoby w wieku 18-30 lat,
IV kategoria – osoby w wieku 31 lat i więcej.

Harmonogram Konkursu

Nabór zgłoszeń (08.10.2021 – 08.11.2021)

Ocena nadesłanych prac (09.11.2021 – 23.11.2021)

Ogłoszenie laureatów (do 30.11.2021)

Nagrody w Konkursie

Na autorów najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych czekają nagrody finansowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym sprzęt audio.

Aktualności

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w Konkursie na krótki utwór literacki, należało wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć swoje autorskie dzieło.

Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo jest skierowany Konkurs „Fanfik”?

Konkurs „Fanfik” skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych twórczością Stanisława Lema. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:
a)    I kategoria – osoby w wieku do 14 lat.
b)    II kategoria – osoby w wieku 15 – 17 lat.
c)    III kategoria – osoby w wieku 18 – 30 lat.
d)    IV kategoria – osoby w wieku 31 lat i więcej.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem Konkursu a następnie przygotować Fanfik, czyli krótkie dzieło literackie wykorzystujące postacie i świat z danego utworu Stanisława Lema.

Jakie są cele Konkursu?

Celami Konkursu są:
a)    wsparcie artystów literackich w rozwoju ich talentów;
b)    promowanie twórczości Stanisława Lema;
c)    wybór najlepszych prac inspirowanych twórczością Stanisława Lema, ich publikacja w formie papierowej i ich prezentacja w przestrzeni Fundacji PFR i/lub CDT.

Ile znaków powinien mieć Fanfik zgłaszany w Konkursie?

Maksymalna objętość pracy (ze spacjami) nie może przekroczyć:
a)    10 tys. znaków dla Uczestników I kategorii wiekowej (tj. osoby w wieku do 14 lat) oraz II kategorii wiekowej (tj. osoby w wieku 15 – 17 lat).
b)    15 tys. znaków dla Uczestników III kategorii wiekowej (tj. osoby w wieku 18 – 30 lat) oraz IV kategorii wiekowej (tj. osoby w wieku 31 lat i więcej). 

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia w Konkursie?

Zgłoszenia przyjmowane są do 08.11.2021 r. (do godz. 23:59:59).

W jaki sposób należy wysłać przygotowany Fanfik?

Fanfik należy dołączyć jako załącznik do formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu, tj. www.fundacjapfr.pl/fanfik.

Jakie formaty pliku z Fanfikiem można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Pliki można dołączyć w formacie: doc, docx, pdf.

Jaka jest maksymalna wielkość dołączanego pliku z Fanfikiem?

Dołączany plik z Fanfikiem nie może przekraczać 5 MB.

Czy w przypadku prac nadsyłanych przez osoby niepełnoletnie (tj. kategoria wiekowa I i II) należy dołączyć dodatkowe dokumenty?

W przypadku wysyłania zgłoszenia przez osoby niepełnoletnie (tj. I i II kategoria wiekowa) niezbędne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego podpisanego skanu zgody rodzica/przedstawiciela ustawowego na udział osoby małoletniej w Konkursie, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Jakie są kryteria wyboru prac?

Prace będą oceniane według poniższych kryteriów:
a)    zgodność z tematyką i celem Konkursu,
b)    innowacyjność i oryginalność Fanfika,
c)    nawiązanie do twórczości Stanisława Lema,
d)    stylistyka, poprawność językowa.

Jakie są nagrody w Konkursie?

Komisja Konkursowa wybierze 3 (trzy) najlepsze Fanfiki w ramach każdej z kategorii wiekowych. Nagrodami w Konkursie w każdej z grup wiekowych są:

a)    I kategoria wiekowa – dzieci do 14 lat:

 • I miejsce – robot edukacyjny oraz smartwatch.
 • II miejsce – smartwatch.
 • III miejsce - robot edukacyjny.

b)    II kategoria wiekowa – osoby 15 – 17 lat:

 • I miejsce – hulajnoga elektryczna.
 • II miejsce – głośnik bluetooth.
 • III miejsce – okulary VR.

c)    III kategoria wiekowa – osoby 18 – 30 lat:

 • I miejsce – 1 900 zł netto.
 • II miejsce – 1 500 zł netto.
 • III miejsce – 1 000 zł netto.

d)    IV kategoria wiekowa – osoby powyżej 31 lat:

 • I miejsce – 1 900 zł netto.
 • II miejsce – 1 500 zł netto.
 • III miejsce – 1 000 zł netto.

Organizator może wyróżnić inne wybrane Fanfiki, przyznając dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Czy planowana jest papierowa publikacja nadesłanych Fanfików?

Tak, Organizator planuje wydać w wersji papierowej nagrodzone Fanfiki.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2021 r.

W przypadku pytań dotyczących Konkursu jak mogę się skontaktować z Fundacją PFR?

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] lub telefonicznie 532-456-693.

Partnerzy

Patroni medialni