← Strona główna Grupy PFR

Równe szanse dzięki dostępowi do Internetu – Fundacja PFR wspólnie z UPC Polska uruchamia inicjatywę „Internet równych szans”

Fundacja PFR
Równe szanse dzięki dostępowi do Internetu – Fundacja PFR wspólnie z UPC Polska uruchamia inicjatywę „Internet równych szans”

Brak dostępu do narzędzi umożliwiających naukę, szczególnie w czasach edukacji zdalnej czy nawet hybrydowej, to pierwsza przeszkoda na jaką natrafiają rodziny, które ze względu na trudniejszą sytuację finansową nie mogą sobie pozwolić na zakup odpowiednich urządzeń i usług. Dotarcie do takich osób i dostarczenie im podstawowych urządzeń jest niezbędne, aby włączyć je do systemu edukacji i umożliwić dzieciom w wieku szkolnym równy start i rozwój. Dlatego właśnie Fundacja PFR chętnie realizuje projekty edukacyjne zakładające wsparcie sprzętowe osób w trudniejszej sytuacji życiowej. W ramach swojej działalności wyposażamy dzieci i młodzież w urządzenia niezbędne do nauki – taki cel miała akcja #WłączamyDoEdukacji, podczas której dostarczyliśmy tablety, laptopy oraz oprogramowanie do dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej, a także inicjatywa polegająca na dostarczeniu tabletów podopiecznym naszego projektu #SamoDZIELNI. Taki cel ma również akcja, którą właśnie inicjujemy wspólnie z partnerem firmą UPC Polska.

W ramach współpracy, w najbliższych tygodniach zamierzamy zagwarantować darmowy dostęp do szybkiego Internetu tym osobom, dla których ten dostęp jest niezbędny. Taki cel ma nowa inicjatywa - „Internet równych szans”. Akcja organizowana jest przy współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Planujemy objąć nią do 3000 rodzin wielodzietnych, które będą mogły skorzystać z rocznego, darmowego dostępu do Internetu o prędkości do 150 Mb/s. 

"Edukacja i rozwój możliwe dzięki bezpłatnemu dostępowi do Internetu to kierunek, który jako Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju chcemy propagować i wspierać. Nauka zdalna jest możliwa jedynie poprzez łatwe i szybkie logowania do sieci, dlatego nie mamy wątpliwości, że jest to projekt potrzebny szczególnie teraz i szczególnie tym rodzinom, które z różnych powodów nie mogą sobie na niego pozwolić. Mamy nadzieję, że dzięki akcji dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez nas w ramach działalności Centralnego Domu Technologii i na bieżąco uczyć się nowych kompetencji, ale także pogłębiać wiedzę zdobywaną w szkole."

- mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR

Robert Redeleanu, CEO UPC Polska, podkreśla, że „Dostęp do szerokopasmowego Internetu może zmniejszać nierówności społeczne i ekonomiczne oraz oferować nowe możliwości obywatelom i rodzinom. Dlatego w tym roku poszerzyliśmy wsparcie dla osób indywidualnych i społeczności, oferując darmowy dostęp do szybkiego Internetu nauczycielom i pracownikom medycznym, a także bezpłatne warsztaty kodowania dla dzieci. Dziś mogę z dumą ogłosić, że wraz z naszym partnerem Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, startujemy z inicjatywą Internet Równych Szans, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych darmowym dostępem do szerokopasmowego Internetu, zgodnie z jedną z naszych głównych wartości, jaką jest troska o innych.”

To nie pierwsze ze wspólnych działań realizowanych przez Fundację PFR we współpracy z UPC Polska. Dotychczas już dwukrotnie działaliśmy razem przy programie Think Big, przygotowanym, aby wspierać i promować innowacyjne rozwiązania zmierzające do ułatwiania dostępu do usług i produktów osobom ze szczególnymi potrzebami, a także ułatwiające postęp społeczny.

Więcej informacji na temat kryteriów udziału w akcji oraz informacje dotyczące możliwości skorzystania z „Internetu Równych Szans” będą publikowane na stronie: www.internetdlaspolecznosci.pl.
 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Przekazaliśmy 100 tys. zł na remont domu rodziny wielodzietnej.
Działania Fundacji PFR skierowane do seniorów – podsumowujemy 2020 rok
Następny

Zainteresują Cię również