← Strona główna Grupy PFR

Edukacja Jutra – ogłaszamy wyniki Konkursu

Fundacja PFR
Edukacja Jutra – ogłaszamy wyniki Konkursu

Zakończyliśmy Konkurs Edukacja Jutra, który przygotowaliśmy wspólnie z zespołem Centralnego Domu Technologii, aby zachęcić nauczycieli do promocji swoich scenariuszy i dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniem z zakresu edukacji zdalnej. Do Konkursu nadesłano ponad 120 zgłoszeń, co dowodzi, że takie inicjatywy są potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zwycięzcy otrzymają możliwość nagrania lekcji przygotowanych zgodnie ze zwycięskimi scenariuszami w Centralnym Domu Technologii.

Przez ostatnie miesiące nauczyciele własnymi siłami bądź z pomocą swoich kolegów po fachu starali się zgłębić tajniki organizacji lekcji poprzez platformy internetowe. Wielu z nich korzystało z zasobów gromadzonych w centrach edukacji, takich jak na przykład Centralny Dom Technologii, który od marca prowadził cykle zajęć dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także wskazywał trendy w zakresie edukacji technologicznej seniorów. Wspólnie postanowiliśmy dać nauczycielom możliwość zaprezentowania ich własnych scenariuszy i podzielenia się tym, co przez ostatnie miesiące udało im się stworzyć.

Wielu nauczycieli zdobyło doświadczenie, którym z pewnością mogą i chcą dzielić się z innymi edukatorami. Konkurs to doskonały sposób, aby wyzwolić możliwości twórcze i mocniej zachęcić do promowania siebie i swoich pomysłów w skali ogólnokrajowej. Liczba zgłoszeń nas bardzo ucieszyła, bo to dowód, że pomysłów jest bardzo wiele

–  mówi Magdalena Grzankowska, Członek Zarządu Fundacji PFR.

Do Konkursu przysłano ponad 120 zgłoszeń ze wszystkich przedmiotów szkolnych. Zgłoszenia  oceniało doświadczone jury złożone z osób nagradzanych i docenianych za wiedzę i innowacyjne podejście do edukacji. W jury zasiadały Panie Zyta Czechowska, Jolanta Okuniewska i Barbara Halska oraz przedstawiciele Centralnego Domu Technologii i Fundacji PFR – Magdalena Grzankowska, Sebastian Mackiewicz i Anna Sokołowska. Ze względu na różnorodność i wysoki poziom nadesłanych propozycji jury postanowiło przyznać trzy nagrody główne oraz aż 20 wyróżnień.

Różnorodność i pomysłowość twórców sprawiły, że wybór najlepszych scenariuszy był bardzo trudny. Dlatego cieszymy się, że w procesie oceny wspierały nas cenione i doświadczone nauczycielki. Serdecznie dziękujemy Pani Zycie Czechowskiej, Pani Barbarze Halskiej i Pani Jolancie Okuniewskiej za wsparcie i wkład w wytypowanie zwycięzców

– mówi Sebastian Mackiewicz, Koordynator projektów, Fundacja PFR.

Pierwszą nagrodę za najlepszy scenariusz zajęć zdalnych otrzymał Pan Tomasz Mazur za scenariusz lekcji pt. „KRAS i ja. Z plecakiem przez jaskinię” (Geografia), druga nagroda została przyznana Pani Małgorzacie Wojnarowskiej-Grzebień za scenariusz lekcji pt. „Jedno wydarzenie a tyle narracji, czyli nie dajmy się zmanipulować!” (Wiedza o społeczeństwie), trzecia trafiła do Pani Aleksandry Andruszkiewicz za scenariusz lekcji pt. „Po tropach stawonogów i mięczaków - w wirtualnym escape roomie” (Biologia).

Twórcy wybranych najlepszych scenariuszy otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe oraz zyskali możliwość profesjonalnego nagrania swoich lekcji w Centralnym Domu Technologii z wykorzystaniem wszelkich dostępnych tam pomocy dydaktycznych. W ten sposób nagrodzone scenariusze od razu zaczną inspirować innych nauczycieli. Co więcej, lekcje nagrane w efekcie Konkursu będą dostępne do wykorzystania jako cenne materiały, z których będzie można przygotować prawdziwą lekcję, dlatego że podstawą do kwalifikacji scenariusza do Konkursu jest zgodność treści z podstawą programową.

Wyniki Konkursu Edukacja Jutra znajdują się w zakładce dedykowanej Konkursowi

Fundacja PFR
Poprzedni Poprzedni
Wyzwania nowoczesnej edukacji – wnioski z debaty
Fundacja PFR angażuje się w projekty kulturalne i artystyczne
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Fundacja PFR podsumowuje dwie edycje projektu #SamoDZIELNI

Fundacja PFR

19 lipca 2021

Fundacja PFR ogłasza wyniki naboru wniosków do programu „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja PFR

28 czerwca 2021

Aż 1500 wniosków wpłynęło do Programu Grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Warunki RODO

Warunki RODO