← Strona główna Grupy PFR

Edukacja Jutra – ogłaszamy wyniki Konkursu

Fundacja PFR
Edukacja Jutra – ogłaszamy wyniki Konkursu

Zakończyliśmy Konkurs Edukacja Jutra, który przygotowaliśmy wspólnie z zespołem Centralnego Domu Technologii, aby zachęcić nauczycieli do promocji swoich scenariuszy i dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniem z zakresu edukacji zdalnej. Do Konkursu nadesłano ponad 120 zgłoszeń, co dowodzi, że takie inicjatywy są potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zwycięzcy otrzymają możliwość nagrania lekcji przygotowanych zgodnie ze zwycięskimi scenariuszami w Centralnym Domu Technologii.

Przez ostatnie miesiące nauczyciele własnymi siłami bądź z pomocą swoich kolegów po fachu starali się zgłębić tajniki organizacji lekcji poprzez platformy internetowe. Wielu z nich korzystało z zasobów gromadzonych w centrach edukacji, takich jak na przykład Centralny Dom Technologii, który od marca prowadził cykle zajęć dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także wskazywał trendy w zakresie edukacji technologicznej seniorów. Wspólnie postanowiliśmy dać nauczycielom możliwość zaprezentowania ich własnych scenariuszy i podzielenia się tym, co przez ostatnie miesiące udało im się stworzyć.

Wielu nauczycieli zdobyło doświadczenie, którym z pewnością mogą i chcą dzielić się z innymi edukatorami. Konkurs to doskonały sposób, aby wyzwolić możliwości twórcze i mocniej zachęcić do promowania siebie i swoich pomysłów w skali ogólnokrajowej. Liczba zgłoszeń nas bardzo ucieszyła, bo to dowód, że pomysłów jest bardzo wiele

–  mówi Magdalena Grzankowska, Członek Zarządu Fundacji PFR.

Do Konkursu przysłano ponad 120 zgłoszeń ze wszystkich przedmiotów szkolnych. Zgłoszenia  oceniało doświadczone jury złożone z osób nagradzanych i docenianych za wiedzę i innowacyjne podejście do edukacji. W jury zasiadały Panie Zyta Czechowska, Jolanta Okuniewska i Barbara Halska oraz przedstawiciele Centralnego Domu Technologii i Fundacji PFR – Magdalena Grzankowska, Sebastian Mackiewicz i Anna Sokołowska. Ze względu na różnorodność i wysoki poziom nadesłanych propozycji jury postanowiło przyznać trzy nagrody główne oraz aż 20 wyróżnień.

Różnorodność i pomysłowość twórców sprawiły, że wybór najlepszych scenariuszy był bardzo trudny. Dlatego cieszymy się, że w procesie oceny wspierały nas cenione i doświadczone nauczycielki. Serdecznie dziękujemy Pani Zycie Czechowskiej, Pani Barbarze Halskiej i Pani Jolancie Okuniewskiej za wsparcie i wkład w wytypowanie zwycięzców

– mówi Sebastian Mackiewicz, Koordynator projektów, Fundacja PFR.

Pierwszą nagrodę za najlepszy scenariusz zajęć zdalnych otrzymał Pan Tomasz Mazur za scenariusz lekcji pt. „KRAS i ja. Z plecakiem przez jaskinię” (Geografia), druga nagroda została przyznana Pani Małgorzacie Wojnarowskiej-Grzebień za scenariusz lekcji pt. „Jedno wydarzenie a tyle narracji, czyli nie dajmy się zmanipulować!” (Wiedza o społeczeństwie), trzecia trafiła do Pani Aleksandry Andruszkiewicz za scenariusz lekcji pt. „Po tropach stawonogów i mięczaków - w wirtualnym escape roomie” (Biologia).

Twórcy wybranych najlepszych scenariuszy otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe oraz zyskali możliwość profesjonalnego nagrania swoich lekcji w Centralnym Domu Technologii z wykorzystaniem wszelkich dostępnych tam pomocy dydaktycznych. W ten sposób nagrodzone scenariusze od razu zaczną inspirować innych nauczycieli. Co więcej, lekcje nagrane w efekcie Konkursu będą dostępne do wykorzystania jako cenne materiały, z których będzie można przygotować prawdziwą lekcję, dlatego że podstawą do kwalifikacji scenariusza do Konkursu jest zgodność treści z podstawą programową.

Wyniki Konkursu Edukacja Jutra znajdują się w zakładce dedykowanej Konkursowi

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Wyzwania nowoczesnej edukacji – wnioski z debaty
Fundacja PFR angażuje się w projekty kulturalne i artystyczne
Następny

Zainteresują Cię również