← Strona główna Grupy PFR

Wyzwania nowoczesnej edukacji – wnioski z debaty

Fundacja PFR
Wyzwania nowoczesnej edukacji – wnioski z debaty

Działania na rzecz nowoczesnej edukacji, to jeden z priorytetów Fundacji PFR. Dlatego poza działalnością stricte edukacyjną, staramy się organizować przestrzeń do dyskusji nad stanem systemu nauczania oraz rolą instytucji edukacyjnych i zapraszamy do niej przedstawicieli biznesu, którzy tworzą rozwiązania przeznaczone dla edukacji. Taki cel miała przygotowana przez nas debata pt. "Wyzwania stojące przed nowoczesną edukacją w Polsce", która odbyła się 23 października.

W realiach nauki hybrydowej i nauczania zdalnego warto na bieżąco obserwować otoczenie szkół i rozmawiać o potrzebach dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Oprócz projektów edukacyjnych realizowanych przez Fundację w ramach oferty Centralnego Domu Technologii prowadzimy dialog z organizacjami, które tak jak my wspierają nauczycieli i dyrektorów szkół, nie tylko organizacyjnie i merytorycznie, ale także staramy się zainteresować przedsiębiorców rynkiem edukacyjnym. Jednym z działań podjętych przez nas była organizacja debaty, do której zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk - samorządów, organów państwa, szkół i nauczycieli.

23 października zaproszeni przez nas paneliści: Edward Pietrulewicz Dyrektor Biura Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Elblągu, Rafał Lew-Starowicz z Fundacji EdTech Poland, Justyna Orłowska z GovTech Polska, Zyta Czechowska Nauczyciel Roku 2019, Anna Sokołowska, Dyrektorka Centralnego Domu Technologii oraz Tomasz Kulasa, Naczelnik  Wydziału Innowacji i Technologii MEN rozmawiali na temat wyzwań dla nowoczesnej edukacji.

Uczestnicy debaty przedstawili różne punkty widzenia na sytuację szkół w trakcie epidemii. Zyta Czechowska podkreślała, że należy wspierać nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, a to jest możliwe, ponieważ nauczyciele chcą się dokształcać. Jednocześnie zwróciła uwagę na ogromną rolę rodziców, których zaangażowanie jest kluczowe dla uzyskania pożądanych efektów i którzy, biorą na siebie ten duży nowy obowiązek. Rafał Lew-Starowicz stwierdził, że rynek EdTech jest bardzo rozwinięty w Polsce i, że ważne jest, aby te rozwiązania promować i stosować w edukacji. Dodatkowo, jego zdaniem, potencjał polskich firm należy wspierać także w zakresie w ekspansji poza Polskę. Edward Pietrulewicz natomiast zauważył, że w Polsce potrzebne są inwestycje w edukację. Jednocześnie bardzo pozytywnie ocenił współpracę z firmami z branży EdTEch i podkreślił, że pomagają one szkołom.

Anna Sokołowska podkreśliła natomiast, że należy tworzyć edukację maksymalnie angażującą uczniów w treści przekazywane przez nauczycieli, ponieważ w taki sposób najskuteczniej przyswajają oni wiedzę. Realizowane obecnie w CDT całkowicie innowacyjne zajęcia hybrydowe, jej zdaniem, wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w szkołach. Podczas zajęć edukator łączy się ze szkołą zdalnie, a uczniowie wraz z nauczycielem pracują na materiałach edukacyjnych przez nas dostarczonych – m.in. na robotach, klockach, a nawet drukarkach 3D! Dzięki takiej formule ryzyko zakażenia jest minimalne, a nie tracimy nic z jakości edukacji. Przy okazji ośmielamy też nauczycieli do korzystania z nowoczesnych narzędzi kształcenia. Jest to jak dotąd jedyny tego typu projekt w Polsce.

W wyniku przejścia do nauki zdalnej nauczyciele zostali postawieni przed koniecznością zdobycia wiedzy na temat nowych narzędzi edukacji i, co ważniejsze, sposobów ich wykorzystania do prowadzenia lekcji ciekawych i angażujących uczniów. Oferta CDT odpowiada na to wyzwanie

– mówi Anna Sokołowska, Dyrektorka CDT.

W drugiej części debaty Justyna Orłowska wskazywała na aktywność młodych ludzi i ofertę, którą  GovTech przygotował, aby wspierać ich w praktykowaniu nowych umiejętności już na rynku pracy. Wskazała jako skuteczne i cieszące się zainteresowaniem działania podejmowane na bieżąco przez GovTech oraz Ministerstwo Finansów, takie jak hackatony czy staże zawodowe w instytucjach publicznych. Tomasz Kulasa natomiast podkreślał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera szkoły w zakresie przygotowania do nauki zdalnej, poprzez między innymi szkolenie nauczycieli w ramach programu Lekcja Enter oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych w postaci portalu epodreczniki.pl

Debata pokazała różne oblicza sytuacji branży edukacyjnej, ale jej uczestnicy byli zgodni co do tego, że technologie mogą być odpowiedzią na wiele obecnych wyzwań. Zdaniem ekspertów należy rozwijać nowe formuły edukacji, a ponadto po powrocie do edukacji stacjonarnej nie zaprzepaścić dotychczasowych pozytywnych osiągnięć – nowych metod prowadzenia zajęć, angażowania uczniów do pracy grupowej i samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy.

Po debacie, uczestnicy mogli obejrzeć prezentację rozwiązań i produktów polskich firm łączących edukację i nowe technologie, wśród nich: Skriware, Photon, BeCreo, EduExpert, CyberSkiller, FunMedia, Revas, Moje Bambino, Meridian, Musicon, PixBlocks, Funtronic.

Organizatorami debaty byli: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Fundacja EdTech Poland, zespół Centralnego Domu Technologii.

 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Edukacja sposobem na fałszywe informacje
Edukacja Jutra – ogłaszamy wyniki Konkursu
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO