← Strona główna Grupy PFR

O Programie

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Do udziału w Programie zgłoszono ponad 1500 wniosków, które zawierały pomysły na różnorodne wakacyjne atrakcje dla dzieci i młodzieży – były to między innymi zawody sportowe, zwiedzanie, wycieczki rowerowe, działania artystyczne, kulturalne i sportowe.

W ramach Programu „Wakacyjna AktywAKCJA” pomożemy w realizacji wybranych 53 lokalnych projektów non-profit organizowanych w całej Polsce.

Zwycięskie Projekty otrzymały granty w wysokości do 5000 zł. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a Grantobiorcom gratulujemy!

Dla kogo jest Program Wakacyjna AktywAKCJA?

Udział w Programie mogły zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Aktualności

Fundacja PFR ogłasza wyniki naboru wniosków do programu „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja PFR

28 czerwca 2021

Aż 1500 wniosków wpłynęło do Programu Grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja PFR

23 czerwca 2021

Jasiek Mela ambasadorem programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja PFR

10 czerwca 2021

Harmonogram

Nabór zgłoszeń

Ocena wniosków

Realizacja projektów

Pliki do pobrania

Partnerzy

Patronaty honorowe

Warunki RODO

Warunki RODO