← Strona główna Grupy PFR

Młodych artystów, którzy są fanami twórczości Stanisława Lema zapraszamy do udziału w Konkursie na projekt graficzny muralu.

Tematem przewodnim pracy powinna być „Technologia w edukacji”, a inspiracją do niej cytat zaczerpnięty z utworów Stanisława Lema. Konkursowy projekt może być wykonany dowolną techniką malarską. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsza praca zostanie zaprezentowana w przestrzeni CDT.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października!

Jak wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy:

 

 

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być młodzi artyści w wieku 18- 30 lat.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej projektu.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Do wypełnionego formularza należy dołączyć załącznik w postaci pliku zawierającego skan Projektu Muralu lub zdjęcie Projektu Muralu.

Jaką techniką należy wykonać pracę plastyczną?

Projekt Muralu przygotowany przez Uczestnika Konkursu może być wykonany w dowolnej technice malarskiej.

Jakie są wymogi techniczne pracy?

Obowiązkowe wymogi techniczne oryginału Projektu Muralu: format Projektu Muralu A2- B0 orientacja pionowa lub pozioma.

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać do 31 października 2021 r.

Jaki jest temat przewodni Projektu Muralu?

Tematem Projektu Muralu jest „Technologia w edukacji”. Projekt Muralu musi być inspirowany dowolnym cytatem z twórczości Stanisława Lema, podanym przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.

Ile zgłoszeń może złożyć 1 uczestnik?

Każdy uczestnik może złożyć 1 zgłoszenie.

Jakie są nagrody w konkursie?

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Fundacja zastrzega sobie prawo do złożenia oferty nieodpłatnej współpracy, polegającej na wykonaniu Muralu zgodnego z przedstawionym Projektem Muralu w przestrzeni CDT, skierowanej do wybranego Laureata Konkursu, po jego zakończeniu. Fundacja pokryje wówczas koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania Muralu.

Jakie będą kryteria oceny zgłoszeń?

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z wymienionymi poniżej kryteriami:

  1. zgodność Pracy plastycznej z tematyką i celem Konkursu,
  2. poziom artystyczny Pracy plastycznej,
  3. innowacyjność i oryginalność Pracy plastycznej,
  4. interpretacja wybranego cytatu z twórczości Stanisława Lema,
  5. zgodność Pracy plastycznej z wymaganiami technicznymi.
W jaki sposób Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyłonieniu Laureatów?

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie lub mailowo. Wyniki Konkursu zostaną również podane na stronie internetowej Fundacji oraz CDT.

Partnerzy

Patroni medialni