← Strona główna Grupy PFR
Zdjęcie przedstawia Helen Rogers.

Helen Rogers

Trenerka

Partner badawczy i menedżer społeczności.

Partner badawczy i menedżer społeczności.

Helen jest artystką wizualną, pedagogiem, a także doświadczoną facylitatorką. Przed Norwegią pracowała w Australii i Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziła zajęcia z projektowania oraz realizowała programy artystyczne, cyfrowe i interdyscyplinarne dla dzieci; specjalizuje się w edukacji włączającej, i edukacji uczniów z SPE.