← Strona główna Grupy PFR

Dla instytucji

Zapraszamy instytucje rynku pracy do wspólnego aktywizowania kobiet w całej Polsce

Dla instytucji

Zapraszamy instytucje rynku pracy do wspólnego aktywizowania kobiet w całej Polsce


Program Partnerski dla instytucji rynku pracy

Zapraszamy instytucje rynku pracy do wspólnego aktywizowania kobiet w całej Polsce

Nasz Program Partnerski stworzyliśmy dla instytucji działających w obszarze rynku pracy i zajmujących się szeroko rozumianą aktywizacją zawodową i społeczną kobiet. Wspólnie łatwiej nam będzie mieć pozytywny wpływ nie tylko na poszczególne uczestniczki, ale też na funkcjonowanie całych społeczności lokalnych.

Program Partnerski to doskonała szansa na to, aby skorzystać z bezpłatnej oferty edukacyjnej Akademii Rozwoju, a jednocześni wpisać działania realizowane w jej ramach do własnych aktywności, prowadzonych na bieżąco.

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • agencje zatrudnienia,
  • ośrodki aktywizacji zawodowej, 
  • urzędy pracy,
  • instytucje szkoleniowe, 
  • hufce pracy, 
  • koła gospodyń wiejskich,
  • inne organizacje, których misją jest szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa.

Jeżeli masz pytania dotyczące programu partnerskiego dla instytucji, napisz do nas.

Oferta edukacyjna dla beneficjentek Twojej Instytucji

Dla beneficjentek lub innych grup wskazanych przez Twoją instytucję przygotujemy warsztaty online: programowanie, chatboty, tworzenie i edycja stron www, zakładanie działalności gospodarczej. Zakres i liczba warsztatów będzie ustalana indywidualnie z każdym Partnerem tak, aby móc jak najlepiej dopasować się do potrzeb kobiet z lokalnej społeczności.

Aby zgłosić chęć udziału instytucji w Programie Partnerskim, wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

Korzyści dla partnerów

Wzbogacenie oferty

Wzbogacenie własnej oferty aktywizacyjnej dla kobiet

Program społeczny

Udział w ogólnopolskim Programie społecznym

Dyplom

Dyplom potwierdzający udział i zaangażowanie