← Strona główna Grupy PFR

Wizja przeszłości – historia, która inspiruje

Zapraszamy na niezwykłą technologiczną podróż do przeszłości. Wspólnie poznamy historię, która kiedyś żywa, teraz jest dostępna dzięki nowym technologiom, w tym dzięki wirtualnej rzeczywistości (VR).

Projekt „Wizja przeszłości”, to edukacyjny projekt skierowany do uczniów, nauczycieli i pedagogów z całej Polski. W jego trakcie będziemy pokazywać nowoczesne rozwiązania, inspirować podczas warsztatów, ale także zaprosimy uczestników projektu do udziału w konkursie na spot filmowy. Wspólnie obejrzymy słynny na początku XX wieku transatlantyk MS „Piłsudski”, nazywany „pływającą ambasadą polskiej kultury”. Podzielimy się wiedzą na temat tego, jak uczyć o kulturze z wykorzystaniem technologii. Pokażemy też, że interdyscyplinarność to dobry sposób na edukację także w obszarze sztuki.

Projekt wspiera grono partnerów merytorycznych, którzy zadbają o to, aby wiedza, którą przekażemy była aktualna, ale także, aby inspirowała do kolejnych działań edukacyjnych i poszukiwań na styku technologii i kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Działania przewidziane w projekcie

Warsztaty dla klas

Zapraszamy uczniów do CDT, gdzie wspólnie, dzięki nowoczesnym technologiom VR, wybierzemy się w podróż transatlantykiem MS „Piłsudski”, nazywanym „pływającą ambasadą polskiej kultury”.

Warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów na wyjątkowy cykl 4 webinarów "Technologie w edukacji artystycznej". Nauczymy się wykorzystania nowoczesnych narzędzi w edukacji - szczególnie edukacji kulturalnej.

Konkurs na spot filmowy

Wszystkich uczestników warsztatów zaprosimy do udziału w konkursie na 30-sekundowy spot promujący polską kulturę. Wspólnie nauczymy się też podstaw sztuki filmowej podczas inspirującego kursu online.

Warsztaty dla klas

Zapraszamy uczniów do CDT, gdzie wspólnie, dzięki nowoczesnym technologiom VR, wybierzemy się w podróż transatlantykiem MS „Piłsudski”, nazywanym „pływającą ambasadą polskiej kultury”.

Warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów na wyjątkowy cykl 4 webinarów "Technologie w edukacji artystycznej". Nauczymy się wykorzystania nowoczesnych narzędzi w edukacji - szczególnie edukacji kulturalnej.

Konkurs na spot filmowy

Wszystkich uczestników warsztatów zaprosimy do udziału w konkursie na 30-sekundowy spot promujący polską kulturę. Wspólnie nauczymy się też podstaw sztuki filmowej podczas inspirującego kursu online.

Konkurs na spot filmowy

Zachęcamy do udziału w filmowej przygodzie w ramach projektu „Wizja przeszłości”

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie na spot promujący polską kulturę. Każdy młody człowiek, dla którego język filmowy jest atrakcyjnym sposobem opowiadania o świecie, może stworzyć swoją autorską krótką etiudę filmową i zgłosić ją do nas.

Być może już masz pierwsze doświadczenia w nagrywaniu i montażu materiałów filmowych. A może dopiero myślisz o zawodzie filmowca, ale nie wiesz jak zacząć? Dzięki udziałowi w konkursie na spot w ramach projektu „Wizja przeszłości” możesz przygotować swój krótki film i powalczyć o atrakcyjne nagrody. Do przesyłania swoich prac zapraszamy młodzież w wieku od 10 do 17 lat.

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy o zawodzie filmowca i doszlifowania warsztatu filmowego oraz obejrzenia cyklu praktycznych webinarów.

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać poprzez FORMULARZ ONLINE do 26 października!
 

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o Konkursie, poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania.

    

Temat pomocy

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs na spot promujący polską kulturę skierowany jest dla osób w wieku 10-17 lat (Uczestnicy), których Przedstawiciel Ustawowy (rodzic lub opiekun w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wyraził zgodę na ich udział poprzez uzupełnienie Formularza Konkursowego dostępnego na stronie.

Co jest przedmiotem Konkursu?

Przedmiotem Konkursu jest Materiał Filmowy, rozumiany jako dzieło audiowizualne przedstawiające spot filmowy promujący polską kulturę.

Jak wziąć udział w Konkursie?

By wziąć udział należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i przesłać Formularz Konkursowy wraz z linkiem do pobrania pracy konkursowej do dnia 26.10.2023 do godziny 23:59. Uczestnik może zgłosić tylko jeden Materiał Filmowy.

Jakie dane należy podać w Formularzu Konkursowym?

W Formularzu Konkursowym Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika podaje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia oraz nazwę szkoły Uczestnika. Dodatkowo należy podać imię, nazwisko i dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego.

W jakim formacie należy wysłać film?

Materiał filmowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, a wielkość pliku nie może przekroczyć 2500 MB. Dopuszczalne formaty pliku to MP4 (MPEG-4 Part 14); MOV; WMV, MKV. Materiał do pobrania należy zamieścić w jednym z następujących portali: Dropbox, WeTransfer, Dysk Google, One Drive. Link musi umożliwić Organizatorowi bezpośredni dostęp do zgłaszanego Materiału Filmowego.

Jakie są kryteria oceniania prac przez Jury?

Jury oceniać będzie prace ze względu na oryginalność pomysłu, promocję polskiej kultury, immersyjność, poziom wykonania i wartość artystyczną. Spośród przesłanych prac jury wybierze trzy prace uhonorowane pierwszym, drugim i trzecim miejscem w trzech kategoriach wiekowych: 

  • od skończonego 10 roku życia do osiągnięcia 12 roku życia;
  • od skończonego 12 roku życia do osiągnięcia 14 roku życia;
  • od skończonego 14 roku życia do osiągnięcia 17 roku życia. 

Oprócz nagrody głównej, jury przyznaje również wyróżnienia. Prace nie spełniające wymagań określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę. 
 

Kiedy i jak poznam wyniki?

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 13.12.2023 r., a laureaci o wygranej powiadomieni zostaną mailowo. Informacja zostanie również opublikowana na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

Jakie nagrody są przewidziane?

1)    W kategorii wiekowej, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 1) Regulaminu:
       a)    pierwsze miejsce: Okulary VR Oculus Quest 2 128 GB
       b)    drugie miejsce: Kamera GoPro Hero7
       c)    trzecie miejsce: Słuchawki bezprzewodowe Marshall Major IV

2)    W kategorii wiekowej, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 2) Regulaminu:
       a)    pierwsze miejsce: Okulary VR Oculus Quest 2 128 GB
       b)    drugie miejsce: Kamera GoPro Hero7
       c)    trzecie miejsce: Słuchawki bezprzewodowe Marshall Major IV

3)    W kategorii wiekowej, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 3) Regulaminu:
       a)    pierwsze miejsce: Okulary VR Oculus Quest 2 128 GB
       b)    drugie miejsce: Kamera GoPro Hero7
       c)    trzecie miejsce: Słuchawki bezprzewodowe Marshall Major IV

Czy mogę złożyć odwołanie do decyzji Jury?

W ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu rodzic lub opiekun prawny w imieniu uczestnika ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wysyłając e-mail na adres [email protected], w którym powinien zawrzeć umotywowanie prośby ponownego przeliczenia wyników. Wzór Reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek rozpatrzony zostaje do 7 dni roboczych.

Jak skontaktować się w przypadku pytań na temat Konkursu?

Dowiedz się, co dzieje się w projekcie

Patroni

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni