← Strona główna Grupy PFR

O Programie

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

W ramach Programu pomożemy w realizacji lokalnych projektów
non-profit organizowanych w całej Polsce.

Zgłoś się do nas, jeżeli masz pomysł na działania rekreacyjne, chcesz zapewnić dzieciom ze swojej okolicy atrakcje i wiesz jak zorganizować czas najmłodszym podczas wakacji. Twój Projekt może dotyczyć dowolnej działalności – mogą to być zabawy, zwiedzanie, działania artystyczne, kulturalne czy sportowe – najważniejsze, aby uczestnicy spędzili ten czas wartościowo i beztrosko.

Zwycięskie Projekty wesprzemy grantami w wysokości do 5000 zł brutto. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2021!

Kto może wziąć udział w Programie

Wnioski o grant w Programie mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Aktualności

Jasiek Mela ambasadorem programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja PFR

10 czerwca 2021

Rusza Program grantowy Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”. Do zdobycia wsparcie finansowe na organizację wypoczynku dla dzieci

Fundacja PFR

28 maja 2021

Harmonogram

Nabór zgłoszeń

Ocena wniosków

Realizacja projektów

Formularz

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy, załącz kosztorys Projektu, wyślij kompletny Formularz i zdobądź grant na swój wakacyjny projekt dla dzieci i młodzieży!

Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wymagane Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Dozwolone pliki: .xls lub pdf

Captcha musi być zaznaczona

Pliki do pobrania

Zapoznaj się z Regulaminem Programu, pobierz kosztorys, wypełnij go i załącz do swojego Zgłoszenia.

Partnerzy

Patronaty honorowe

Warunki RODO

Warunki RODO