← Strona główna Grupy PFR

O Konkursie

Konkurs Edukacja Jutra ma na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online i stacjonarne. Tegoroczny temat zadania konkursowego to Sztuczna Inteligencja. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do 9 maja!

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2020 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W 2021 przygotowaliśmy drugą edycję, do której zaprosiliśmy nauczycieli i edukatorów wszystkich przedmiotów szkolnych chętnych do zaprezentowania swoich autorskich lekcji inspirowanych twórczością Stanisława Lema. W 2022 zebraliśmy najciekawsze pomysły nauczycieli na lekcje na temat cyberbezpieczeństwa. IV. edycja stała pod znakiem przedsiębiorczości.

W tym roku zapraszamy do nadsyłania scenariuszy lekcji na temat SZTUCZNEJ INTELIGENCJI!

Lista zwycięzców

Zdobądź dodatkowe punkty! Dołącz do swojego zgłoszenia odpowiedź wideo na pytanie „Czy sztuczna inteligencja zastąpi nauczyciela?”. Zastanów się dlaczego tak albo dlaczego nie. Tutaj liczy się Twoja kreatywność – najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy nadprogramowymi punktami. Ta część jednak nie jest obowiązkowa. Twoja wideo odpowiedź powinna zająć nie więcej niż 60 sekund. 

Nagrody w Konkursie

Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne

 

I miejsce

5 tys. zł

 

II miejsce

4 tys. zł

 

III miejsce

3 tys. zł

 

 

 

Działania realizowane w projekcie

Projekt składa się z kilku komponentów. Zachęcamy do zapoznania się z każdym z nich

AI w Edukacji

Wspólnie z Wojciechem Wątorem zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po AI dla Nauczycieli, który został stworzony z myślą o nauczycielach, których celem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkole.

Pobierz przewodnik po AI dla Nauczycieli

Scenariusze lekcji o przedsiębiorczości

Efektem IV. edycji Konkursu jest publikacja, w której zebraliśmy nagrodzone scenariusze na temat przedsiębiorczości. Zachęcamy nauczycieli, dyrektorów i edukatorów do pobierania i inspirowania się!

Pobierz publikację

Aktualności

Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia do Konkursu
1. Do kogo skierowany jest Konkurs "Edukacja Jutra"?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, wykonujących zawód nauczyciela lub edukatora.

2. Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować scenariusz na przeprowadzenie lekcji zgodnie z przedstawionym wzorem (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Następnie trzeba wypełnić Formularz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji PFR pod adresem i wysłać go wraz wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia, które nie będą zawierały obowiązkowych załączników nie będą rozpatrywane.

3. Kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są od 19 kwietnia do 9maja 2024 r. do godz. 23:59:59.

4. Jak ma wyglądać scenariusz lekcji?

Scenariusz lekcji należy opracować na wzorze udostępnionym na stronie internetowej Konkursu pod adresem. Opis scenariusza nie powinien przekraczać 6 stron. Każdy uczestnik Konkursu może dołączyć dodatkowe materiały, jako załączniki do scenariusza, np. prezentację.

5. Jakie dane trzeba podać w Formularzu Konkursowym?

W Formularzu Konkursowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail oraz tytuł scenariusza i przedmiot, którego dotyczy. Uczestnik powinien dodatkowo podać dane placówki edukacyjnej, z którą jest związany.

6. Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt, odt.

7. Czy dołączenie nagrania do zgłoszenia jest obowiązkowe?

Nie, wideo odpowiedź na pytanie „Czy sztuczna inteligencja zastąpi nauczyciela?” jest nieobowiązkowa. Chętni, którzy dołączą nagranie mogę liczyć na dodatkowe punkty, tym samym zwiększając swoje szanse na wygraną.

8. W jakiej formie można dołączyć nagranie do formularza?

Przyjmujemy linki do filmów opublikowanych na YouTube (niepublicznie), do Dysku Google i Vimeo.

Wybór laureatów
9. W jaki sposób dowiem się czy mój scenariusz został wybrany?

Z osobami, których scenariusze zostaną wybrane, Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo.

10. Jakie są kryteria wyboru najlepszych scenariuszy?

Scenariusze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:
a) innowacyjność i oryginalność scenariusza,
b) zgodność z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,
c) merytoryczna poprawność treści Scenariusza,
d) nawiązanie do zagadnień związanych i/lub wykorzystanie sztucznej inteligencji w przebiegu lekcji,
e) adekwatność treści Scenariusza do wieku dzieci lub młodzieży, do których jest adresowany,
f) interdyscyplinarny charakter scenariusza (podejście edukacyjne STEAM).

  1.  
Wyniki konkursu i nagrody
11. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca dnia 29 maja 2024 r.

12. Jakie są nagrody w Konkursie?

Nagrodami w każdej z dwóch kategorii Konkursowych są:

  1. 5 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
  2. 4 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
  3. 3 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie.

Od ww. nagród Organizator potrąci 10% podatku dochodowego i przekaże je do właściwego Urzędu Skarbowego.
 

13. Czy w Konkursie przewidziane są dodatkowe wyróżnienia?

Organizator może także wyróżnić wybrane scenariusze, przyznając dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

14. W przypadku pytań dotyczących Konkursu, w jaki sposób mogę się skontaktować z Fundacją?

Partnerzy i Patroni medialni

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Dotychczas wspierali nas