← Strona główna Grupy PFR

O Konkursie

Konkurs Edukacja Jutra ma na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online i stacjonarne. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2020 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W 2021 przygotowaliśmy drugą edycję, do której zaprosiliśmy nauczycieli i edukatorów wszystkich przedmiotów szkolnych chętnych do zaprezentowania swoich autorskich lekcji inspirowanych twórczością Stanisława Lema. W 2022 zebraliśmy najciekawsze pomysły nauczycieli na lekcje na temat cyberbezpieczeństwa. 

W tym roku zaprosiliśmy do nadsyłania scenariuszy na zajęcia na temat PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zgłoszenia przyjmowaliśmy w dwóch kategoriach – Ogólnej skierowanej do nauczycieli szkół podstawowych i nauczania przedszkolnego oraz Biznes i zarzadzanie stworzonej z myślą o nauczycielach szkół ponadpodstawowych.

Efektem tegorocznej edycji Konkursu jest publikacja, w której zebraliśmy nagrodzone scenariusze. Zachęcamy nauczycieli, dyrektorów i edukatorów do pobierania i inspirowania się!

 

Nagrody w Konkursie

Autorzy najlepszych scenariuszy w obu kategoriach otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

 

I miejsce

5 tys. zł

 

II miejsce

4 tys. zł

 

III miejsce

3 tys. zł

 

 

Aktualności

Dokumenty do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia do Konkursu
1. Do kogo skierowany jest Konkurs "Edukacja Jutra"?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, wykonujących zawód nauczyciela lub edukatora.

2. Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu oraz przygotować scenariusz na przeprowadzenie lekcji zgodnie z przedstawionym wzorem (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Następnie trzeba wypełnić Formularz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji PFR  i wysłać go wraz załącznikami. Zgłoszenia, które nie będą zawierały ww. elementów nie będą rozpatrywane.

3. Kiedy przyjmowanie są zgłoszenia do Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są od 8 marca do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59:59.

4. Jak ma wyglądać scenariusz lekcji?

Scenariusz lekcji należy opracować na wzorze udostępnionym na stronie internetowej Konkursu. Opis scenariusza nie powinien przekraczać 6 stron. Każdy uczestnik Konkursu może dołączyć dodatkowe materiały jako  załączniki do scenariusza, np. prezentację. 

5. Jakie dane trzeba podać w Formularzu Konkursowym?

W Formularzu Konkursowym należy podać obowiązkowo swoje imię i nazwisko, telefon, mail oraz tytuł scenariusza i przedmiot, którego dotyczy. Uczestnik powinien dodatkowo podać dane placówki, z którą jest związany oraz fakultatywnie linki do materiałów edukacyjnych (jeżeli potrzeba).

6. Jakiego rodzaju formaty plików można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt, odt.

Wybór laureatów
7. W jaki sposób dowiem się czy mój scenariusz został wybrany?

Z osobami, których scenariusze zostaną wybrane, Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo. 

8. Jakie są kryteria wyboru najlepszych scenariuszy?

Scenariusze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. innowacyjność i oryginalność scenariusza,
 2. zgodność z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 3. merytoryczna poprawność treści Scenariusza,
 4. nawiązanie do tematyki przedsiębiorczości,
 5. adekwatność treści Scenariusza do wieku dzieci lub młodzieży, do których jest adresowany,
 6. forma scenariusza.
   
Wyniki konkursu i nagrody
9. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca dnia 27 kwietnia 2023 r. 

10. Jakie są nagrody w Konkursie?

Nagrodami w każdej z dwóch kategorii Konkursowych są:

 1. 5 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
 2. 4 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
 3. 3 000,00 złotych - dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie.

Od ww. nagród Organizator potrąci 10% podatku dochodowego i przekaże je do właściwego Urzędu Skarbowego.
 

11. Czy w Konkursie przewidziane są dodatkowe wyróżnienia?

Organizator może także wyróżnić wybrane scenariusze, przyznając dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

12. W przypadku pytań dotyczących Konkursu, w jaki sposób mogę się skontaktować z Fundacją?

Partnerzy i Patroni medialni

Partnerzy

Patroni medialni