← Strona główna Grupy PFR

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Fundacja realizuje szereg ogólnopolskich zadań i dba o to, aby ich zasięg i oddziaływanie społeczne były jak największe.

Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, między innymi ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. 

Zachęcamy do obserwowania inicjatyw, wydarzeń i projektów, które wykonamy w ramach pozyskanych środków w nadchodzących latach.

Zaplanowane działania

Wsparcie idei wolontariatu

Fundacja propaguje wartości wolontariackie i organizuje projekty angażujące rocznie ponad 150 wolontariuszy. Teraz uzupełni te działania o nowe atrakcyjne inicjatywy skierowane do osób chcących pomagać.

Wzmocnienie kompetencji zespołu

W ramach działania zespół Fundacji weźmie udział w kursach i warsztatach, które wzmocnią jego kompetencje w wybranych obszarach.

Wsparcie idei wolontariatu

Fundacja propaguje wartości wolontariackie i organizuje projekty angażujące rocznie ponad 150 wolontariuszy. Teraz uzupełni te działania o nowe atrakcyjne inicjatywy skierowane do osób chcących pomagać.

Wzmocnienie kompetencji zespołu

W ramach działania zespół Fundacji weźmie udział w kursach i warsztatach, które wzmocnią jego kompetencje w wybranych obszarach.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Projekt został zrealizowany ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli „Cyberbezpieczni”

Cyberbezpieczni – ogólnopolski program promujący wiedzę i bezpieczne zachowania skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wartość finansowania: 564 200 zł

Całkowita wartość zadania: 707 700,00 zł

Projekt „Cyberbezpieczni” powstał w myśl promocji wiedzy i bezpiecznych zachowań w Internecie. Działania edukacyjne przewidziane w projekcie obejmują warsztaty prowadzone online (stream w klasach) przez edukatorów CDT oraz stacjonarnie dla młodzieży szkolnej i nauczycieli. Aby wiedza o zagrożeniach czyhających w cyfrowej rzeczywistości mogła dotrzeć do jak najszerszego grona młodych odbiorców zajęcia są prowadzone bezpłatne dla uczniów z całej Polski. Natomiast pedagodzy, w ramach cyklu darmowych webinarów Piątki dla nauczycieli w CDT, mogą wzmacniać swoje kompetencje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W mediach trwa kampania edukacyjna skierowana do uczniów i rodziców w zakresie cyberbezpieczeństwa, mediów społecznościowych oraz rzetelności informacji w sieci. Owocem akcji są animacje informacyjne oraz broszura dla rodziców i nauczycieli, pełna praktycznych wskazówek.