← Strona główna Grupy PFR

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Fundacja realizuje szereg ogólnopolskich zadań i dba o to, aby ich zasięg i oddziaływanie społeczne były jak największe.

Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, między innymi ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. 

Zachęcamy do obserwowania inicjatyw, wydarzeń i projektów, które wykonamy w ramach pozyskanych środków w nadchodzących latach.

Zaplanowane działania

Wsparcie idei wolontariatu

Fundacja propaguje wartości wolontariackie i organizuje projekty angażujące rocznie ponad 150 wolontariuszy. Teraz uzupełni te działania o nowe atrakcyjne inicjatywy skierowane do osób chcących pomagać.

Wzmocnienie kompetencji zespołu

W ramach działania zespół Fundacji weźmie udział w kursach i warsztatach, które wzmocnią jego kompetencje w wybranych obszarach.

Wsparcie idei wolontariatu

Fundacja propaguje wartości wolontariackie i organizuje projekty angażujące rocznie ponad 150 wolontariuszy. Teraz uzupełni te działania o nowe atrakcyjne inicjatywy skierowane do osób chcących pomagać.

Wzmocnienie kompetencji zespołu

W ramach działania zespół Fundacji weźmie udział w kursach i warsztatach, które wzmocnią jego kompetencje w wybranych obszarach.