← Strona główna Grupy PFR

O Programie

„Edukacja STEAM w szkole” to program skierowany do nauczycieli i edukatorów służący wspieraniu i rozwijaniu kompetencji, kładący nacisk na aktywne wykorzystanie metody STEAM, samodzielne tworzenie i projektowanie lekcji oraz budowanie współpracy między nauczycielami i uczniami w celu skutecznego nauczania.

Podczas 3-dniowych warsztatów prowadzonych przez trenerów z Polski i Norwegii uczestnicy projektu poznają narzędzia i stworzą innowacyjny scenariusz lekcji lub projekt edukacyjny, który następnie zrealizują w swojej szkole przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym CDT. 

Realizując nasz projekt „Edukacja STEAM w szkole” korzystamy z dofinansowania o wartości 17 000 EUR, które otrzymaliśmy od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem Projektu jest rozwój kadry pedagogicznej w zakresie nowoczesnego nauczania.

Zajęcia odbędą się w dniach 8-10 grudnia w Centralnym Domu Technologii. Zachęcamy do szybkich zapisów, bo liczba uczestników - ze względu na warsztatowy charakter spotkań - jest ograniczona do 30 osób.

Zgłoszenia do Programu przyjmowaliśmy do 17 listopada.

Uczestnicy Programu otrzymają:

 • bezpłatne 3-dniowe intensywne szkolenie w zakresie innowacyjnych metod nauczania,
 • nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu,
 • wsparcie doświadczonych mentorów z Polski i Norwegii w realizacji własnego projektu edukacyjnego,
 • dołączenie do grupy nauczycieli używających technologii w nauczaniu, angażujących uczniów w szkole i poza nią, aktywnie rozwijających się zawodowo,
 • certyfikat ukończenia Programu.

Szkolenia dla nauczycieli

Podczas szkolenia będziemy:

 • rozwijać umiejętności w zakresie projektowania i budowania kreatywnych doświadczeń edukacyjnych,
 • włączać nowoczesne technologie do praktyki pedagogicznej oraz budować pewność siebie i biegłość w metodach nauczania opartego na doświadczeniu,
 • pracować z  narzędziami i technikami jak facylitacja i myślenie projektowe,
 • ćwiczyć rozwijanie kompetencji przyszłości u uczniów, a także wzmacniać u uczestników ich osobiste kompetencje w realizowaniu procesu edukacyjnego.

Poznaj Trenerów

Trenerami prowadzącymi zajęcia są doświadczeni praktycy z Newschool. To norweska organizacja, która specjalizuje się w szkoleniach, które umożliwiają nauczycielom budowanie zespołów, inspirowanie uczniów i wprowadzanie zmian w angażującej i kreatywnej edukacji.

Helen Rogers

Partner badawczy i menedżer społeczności. Helen jest artystką wizualną, pedagogiem, a także doświadczoną facylitatorką. Przed Norwegią pracowała w Australii i Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziła zajęcia z projektowania oraz realizowała programy artystyczne, cyfrowe i interdyscyplinarne dla dzieci; specjalizuje się w edukacji włączającej, i edukacji uczniów z SPE.

Helen Rogers.

Mitch Whitehead

Jest filozofem, nauczycielem i technologiem edukacyjnym. Na co dzień Mitch jest szefem filozofii i teorii wiedzy St Louis School w Mediolanie. Oprócz pracy jako nauczyciel i wychowawca, Mitch jest także mówcą i wykładowcą, pisze teksty i reżyseruje oraz pisze artykuły o edukacji, technologii, filozofii i sztuce.

Mitch Whitehead.

Zbigniew Bujak

Specjalista do spraw dydaktyki i Trener w Centralnym Domu Technologii. Odpowiedzialny za tworzenie programu edukacyjnego CDT. Współpracował ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”, Kampanią „Bez Nienawiści”, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, Geek Girls Carrots i Amnesty International. Działający przede wszystkich w obszarze kompetencji medialnych i cyfrowych, mediów i dziennikarstwa, mowy nienawiści oraz praw człowieka. Po wyjściu z sali szkoleniowej, badacz terenowy.

Zbigniew Bujak.

Kto może wziąć udział?

Udział w Programie mogą wziąć osoby, które: 

 • są nauczycielami lub edukatorami minimum od 3 lat,
 • posiadają podstawową wiedzę z zakresu metodologii STEAM/pracy metodą projektu,
 • złożą wymagane oświadczenia i deklaracje,
 • znają język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • (podczas szkolenia obecny będzie tłumacz, jednak znajomość języka ułatwi pracę),
 • są gotowi przeprowadzić zajęcia lub projekt edukacyjny dla swojej grupy szkolnej z wykorzystaniem wiedzy wyniesionej ze szkolenia.

Jak dołączyć do Programu?

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Załącz wszystkie oświadczenia

Wyślij swoje zgłoszenie przed 17.11

Czekaj na informację od komisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania

Partner

Patroni medialni

Warunki RODO

Warunki RODO