← Strona główna Grupy PFR
edukacja

Wspólnie z Fundacją Legii wspieramy tegorocznych maturzystów

Fundacja PFR
Wspólnie z Fundacją Legii wspieramy tegorocznych maturzystów

Wielkimi krokami zbliża się jeden z ważniejszych etapów w życiu wielu uczniów – egzaminy maturalne. Postanowiliśmy przygotować dla tegorocznych maturzystów coś specjalnego i wspólnie z Fundacją Legii zorganizowaliśmy cykl zajęć online, dzięki którym w atrakcyjny sposób przypomną sobie i utrwalą najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z matematyki. Projekt ma na celu wspieranie edukacji i udostępnienie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych szerokiej grupie odbiorców.

Cykl zajęć to efekt wsparcia przez Fundację projektu „Korki z Legią” tworzonego od kilku lat przez Fundację Legii. Został on realizowany w ramach ”Lekcji z CDT”, czyli stałego cyklu edukacyjnego przygotowywanego przez zespół Centralnego Domu Technologii. Spotkania, nagrywane w salach warsztatowych CDT, poprowadzi między innymi popularyzator matematyki, entuzjasta nowych technologii i edukator Krzysztof Chojecki, podczas części zajęć tajniki geometrii objaśni też edukatorka Małgorzata Zbińkowska. Projekt to element inicjatywy edukacyjnej, która doskonale wpisuje się w cele i zadania naszej Fundacji.

Pomysł tworzenia kursu dla maturzystów bardzo nam się spodobał, dlatego postanowiliśmy wesprzeć go i udostępnić materiały odbiorcom naszych treści na kanałach Centralnego Domu Technologii. Fakt, że cykl jest realizowany zdalnie to szansa dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do zajęć wyrównawczych w swoich szkołach. Tym bardziej chcieliśmy się w to zaangażować.

– mówi Sebastian Mackiewicz, koordynator projektu, Fundacja PFR

Zajęcia prowadzą pasjonaci matematyki, doświadczeni edukatorzy, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu inspirują i motywują młodych ludzi. Filmy były nagrywane w przestrzeniach warsztatowych Centralnego Domu Technologii, gdzie udało nam się przekazywać wiedzę korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych – w tym interaktywnej tablicy Flip 2, którą na potrzeby działalności edukacyjnej CDT udostępnił partner technologiczny „Lekcji z CDT” firma Samsung.

Fundacja Legii prowadzi programy edukacyjne od 5 lat. Wierzymy, że nauka i rozwój są najlepszym sposobem wyrównywania szans w życiu. Dlatego w naszych projektach uczestniczy młodzież, która poprzez własne zaangażowanie w naukę zwiększa wpływ na swoje życie. Takim przykładem jest program Korki z Legią, w którym partnerem jest Fundacja PFR i Centralny Dom Technologii.

– mówi Paweł Aleksandrowicz, Menadżer ds. Rozwoju Edukacji, Fundacja Legii

Program zajęć jest przygotowany zgodnie z tematyka zagadnień maturalnych z matematyki. Będą to równania kwadratowe, równania kwadratowe o wszystkich współczynnikach niezerowych, równania zapisane w postaci iloczynowej i w postaci proporcji, nierówności kwadratowe, równania z wartością bezwzględną, funkcja kwadratowa, zamiana postaci ogólnej na postać iloczynową oraz postać kanoniczną, funkcja kwadratowa, zamiana postaci kanonicznej na postać iloczynową oraz postać ogólną, funkcja kwadratowa, zamiana postaci iloczynowej na postać ogólną oraz postać kanoniczną, planimetria - własności trójkątów 30^0,60^0,45^0, podobieństwo trójkątów, planimetria - okręgi opisane, wpisane w trójkąty, kąty wpisane, kąty środkowe. 

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi wielu uczniów szkół ponadpodstawowych lepiej przygotuje się do matury z matematyki, a może nawet jeszcze bardziej polubi ten przedmiot i swoją przyszłość zwiąże się naukami ścisłymi.

Partnerem cyklu edukacyjnego "Lekcje z CDT" jest SAMSUNG.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Fundacja PFR w 2020 r. – podsumowanie najważniejszych działań
Zimowe Ferie online z CDT - cztery cykle technologicznych warsztatów
Następny

Zainteresują Cię również