← Strona główna Grupy PFR

Program Akademia Rozwoju wystartował – relacja z inauguracji

Fundacja PFR
Zdjęcie uśmiechniętej kobiety z hasłem zachęcającym do wzięcia udziału w Akademii Rozwoju.

We wtorek, 11 stycznia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie zainaugurowaliśmy Program „Akademia Rozwoju”. Tego dnia rozpoczęła się rekrutacja uczestniczek i kampania informacyjna na temat Programu. Wydarzenie można było oglądać na żywo w kanałach mediów społecznościowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Inauguracja programu Akademia Rozwoju - YouTube

W trakcie pierwszej części wydarzenia, Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR, opowiedziała o celach „Akademii Rozwoju”, o tym dla kogo przewidziany jest Program oraz jakie zaplanowano w nim działania. Podczas drugiej części, czyli debaty panelowej, zaproszone ekspertki rozmawiały na temat sytuacji kobiet, ich motywacji oraz trudności z jakimi mierzą się na co dzień. W panelu wzięły udział - Magdalena Dziewguć, Country Director, Google Cloud Polska, Dorota Czekaj, Prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i współzałożycielka funduszu Black Swan, Agata Roczniak, Inspiratorka oraz Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Współzałożycielka Fundacji Mamo Pracuj oraz platformy rekrutacyjnej Talenti.pl. Dyskusję prowadziła i moderowała Dominika Wiśniewska, Menedżerka ds. Partnerstw i Społeczności, Fundacja PFR.

Zaproszone ekspertki starały się postawić diagnozę aktualnej sytuacji kobiet. Wspólnie zastanawiały się z jakimi barykadami mierzą się współczesne Polki, które pochodzą z różnych środowisk. Agata Roczniak zwróciła uwagę na to, że kobiety z niepełnosprawnościami zwłaszcza w mniejszych miejscowościach bardzo często spotykają się z wykluczeniem ze względu na bariery infrastrukturalne – budynki nadal nie są przystosowane dla osób przemieszczjących się na wózkach inwalidzkich czy o kulach. Brakuje transportu publicznego, który umożliwiałby kobietom podróżowanie, co z kolei wpływa na utrudniony dostęp do edukacji. Panelistka zwróciła również uwagę na to, że w czasie pandemii wiele kobiet czuje się wyalienowanych – zgodnie z zaleceniami, unikają dużych skupisk ludzi, a ograniczone możliwości korzystania z Internetu nie pomagają w samorozwoju, aktywizacji społecznej czy nabywaniu nowych kompetencji.

Dorota Czekaj podkreśliła istotę budowania społeczności kobiet, które się nawzajem solidaryzują, rozumieją i wspierają. Wieloletnie doświadczenie pracy z kobietami uświadomiło prezesce Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, że niezależnie od zajmowanej pozycji, wspólnym mianownikiem wszystkich Polek jest brak wiary w siebie i pewności co do swoich mocnych stron. Jej zdaniem, kobiety, nie tylko w świecie biznesu, umniejszają swoim sukcesom. Jednocześnie dużą barierą dla Polek okazują się nowe technologie, które wydają się zbyt skomplikowane i kosztowne. Jednak świat pędzi w stronę innowacji, to kierunek, od którego nie ma już odwrotu, a jedynym wyjściem jest podążanie za zmianą przez naukę i poszerzanie kompetencji.

O mylnym postrzeganiu macierzyństwa jako czynniku wstrzymującego rozwój kobiet opowiadała Agnieszka Czmyr-Kaczanowska. Podkreśliła, że czas, który w pełni poświęcamy opiece nad dzieckiem wcale nie jest okresem hibernacji, tylko właśnie okresem ogromnego rozwoju. Należy definitywnie pozbyć się tego stereotypu. Aby to osiągnąć należy zachęcać i edukować pracodawców jak stwarzając odpowiednie warunki dla rodzicielstwa i budować zaufanie do marki wśród swoich obecnych i przyszłych pracowników. Przytoczone przez Pani Agnieszkę badania wskazują, że cechy idealnego pracownika pokrywają się z cechami pracującej mamy. Co więcej, pracodawcy też są beneficjentami pro-rodzicielskich zmian, ponieważ powrót pracownicy z urlopu macierzyńskiego jest dla nich o wiele mniej kosztowny niż wdrażanie nowego pracownika.

Magdalena Dziewguć odnosząc się do słów swoich przedmówczyń, przywołała perspektywę makro i wskazała powody braku rozwoju małych przedsiębiorstw. Podkreśliła, że różne grupy mają różne problemy, z którymi przyszło im się mierzyć, ale nigdy nie należy owych problemów wartościować. Kobiety w Polsce obciążone są rodzicielstwem i to tworzy kolejne wyzwania społeczne oraz zawodowe. W jej opinii, Polki świetnie radzą sobie w sieci, bardzo sprawnie robią zakupy, są aktywne na wielu płaszczyznach, na przykład na portalach rodzicielskich i na market place’ach, gdzie wymieniają się doświadczeniami, ale też realizują transakcje wymiany przedmiotów. Zdaniem Pani Magdaleny kobietom potrzebna jest porada, wsparcie i wprowadzenie do kompetencji cyfrowych, aby mogły one stać się kreatorkami i właścicielkami firm na rynku e-commerce.

W drugiej części dyskusji, panelistki przedstawiły swoje propozycje rozwiązań, tych już dostępnych oraz możliwych do zrealizowania w przyszłości. Ekspertki zgodziły się, że wsparcie Polek jest zagadnieniem złożonym i wielopłaszczyznowym, wymagającym długofalowych działań, dlatego uznały jednogłośnie, że Program „Akademia Rozwoju” może przynieść oczekiwane rezultaty. Pierwszym czynnikiem prowadzącym do sukcesu jest możliwość wyboru, która z kolei jest efektem posiadania kompetencji. Jednak, żeby kobiety chciały z nich korzystać musi pojawić się kolejny czynnik czyli pewność siebie, motywacja i chęć do podjęcia ryzyka.

Magdalena Dziewguć podkreśla, że wystarczy nawet niewielki wzrost umiejętności cyfrowych i rozeznania w Internecie, aby móc zacząć prowadzić w nim swój biznes – wystarczy stworzyć profil w mediach społecznościowych, pewnego rodzaju wizytówkę, prostą stronę internetową, a pierwsi klienci pojawią się sami. Stąd kompetencje, które zdobędą uczestniczki „Akademii Rozwoju” pomogą im wykonać ten pierwszy krok. Dodatkowo, działalność w Internecie, umożliwia rozpoczęcie pracy poza miejscem zamieszkania – globalizacja sprawia, że aplikować można do firm znajdujących się w innym miejscu w kraju lub w dowolnym miejscu na świecie. Programy mentoringowe zdaniem Magdaleny Dziewguć są istotne ze względu na możliwość dzielenia się doświadczeniem, sama podkreśla, że nie zawsze należy uczyć się samej praktyki.

Aktywizacja i otwartość potrzebna jest z obu stron – mówi Agata Roczniak. Często pracodawcom wydaje się, że kobiety z niepełnosprawnością są niezdolne do pewnych rodzajów pracy, a to nieprawda – jest mnóstwo takich kobiet, które są wykształcone i tylko czekają na pracę. Dlatego istotne staje się, aby zacząć uświadamiać pracodawcom przyjazność zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Inspiratorka podkreśla również, że trzeba wspierać Polki w odnajdowaniu hobby i pasji, a następnie pokazać im, że to też jest coś, co można przekłuć w biznes, że można robić to co się lubi i jednocześnie na tym zarabiać.

O sposobach na wzmacnianie ducha przedsiębiorczości w kobietach mówiła Dorota Czekaj. Podkreślała siłę grupy i współdzielenia, które osiągnąć można zachęcając kobiety do włączania się w sieciowe inicjatywy, do grup społecznościowych, które wspierają się nawzajem, dzielą pasjami, zainteresowaniami, ale też problemami. Należy nauczyć się networkingu – budowania i pielęgnowania relacji z innymi – czyli narzędzia niezwykle istotnego, a często niedocenianego. „Akademia Rozwoju” daje tę możliwość, a także oferuje wartościowy mentoring, który pomaga w przełamywaniu barier i uczy odwagi w proszeniu o pomoc.

Swój apel do pracodawców skierowała Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, przypominając, że kobiety nigdy nie powinny czuć się samotne. Aby to osiągnąć, potrzebne jest obustronne zaufanie oraz elastyczność. Dopasowanie rozwiązań do potrzeb pracowników często wiąże się z niewielkimi zmianami wewnętrznymi, ale owocuje w wydajności i przyjaznej atmosferze pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo z wydarzenia:

Program jest realizowany dzięki wsparciu organizacji Google.org

 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Kolejna akcja „Wolontariuszy na Start” – warsztaty z cyberbezpieczeństwa dla młodzieży
Wolontariusze Grupy PFR pomagają przez cały rok – podsumowujemy Wolontariat 2021
Następny

Zainteresują Cię również