← Strona główna Grupy PFR

Poznajmy Jury konkursu Edukacja Jutra

Fundacja PFR
Fundacja-news-31032023

Projektowi Edukacja Jutra przyświeca jeden cel – zainspirowanie nauczycieli i promocja najlepszych pomysłów na angażujące zajęcia. W IV edycji konkursu jako temat przewodni dla nadsyłanych scenariuszy wybraliśmy przedsiębiorczość. A to dlatego, że razem z zespołem Centralnego Domu Technologii i partnerem CDT firmą Allegro, chcemy rozwijać w młodych ludziach umiejętność urzeczywistniania swoich pomysłów i gotowość do podejmowania ryzyka, również tego biznesowego.

Najciekawsze scenariusze zostaną opublikowane, a to czy spełniają kryteria przyjęte w konkursie oceni Komisja konkursowa, w której skład wchodzą: Marta Mikliszańska – Head of Group Public Affairs & ESG w Allegro, Marek Grzywna – laureat 3. edycji Konkursu „Edukacja Jutra” i wyróżniony w Konkursie „Nauczyciel Roku” w 2022, Sebastian Zoła – członek Zarządu Fundacji PFR oraz Zbigniew Bujak – koordynator merytoryczny i edukator Centralnego Domu Technologii. Przed Jury stoi nie lada wyzwanie – będą oni oceniać zarówno kreatywność nadesłanych prac, jak i ich wartość merytoryczną, adekwatność do wieku i poziomu wiedzy uczniów oraz zgodność treści scenariuszy z podstawą programową.

Tegoroczna edycja różni się od pozostałych nie tylko tematyką, ale również formą, ponieważ scenariusze lekcji można nadsyłać w dwóch kategoriach – Ogólnej z pomysłami na lekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Biznes i zarządzanie ze scenariuszami zajęć dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy do 11 kwietnia wypełnić formularz online.

Partnerem IV edycji Edukacji Jutra został Centralnym Dom Technologii i firma Allegro. Patronat medialny nad konkursem objęła redakcja Głosu Nauczycielskiego.
 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Dowiedz się, jak przekuwać marzenia w realne projekty podczas spotkania z Agatą Roczniak
Uczestniczki Akademii Rozwoju dowiedzą się, jak zrobić karierę w data science i sztucznej inteligencji
Następny

Zainteresują Cię również