← Strona główna Grupy PFR

HumanTech Meetings II, czyli rozmowy o wyzwaniach technologicznych w pandemicznych czasach – podsumowanie drugiej edycji projektu

Fundacja PFR
Human Tech Meetings

HumanTech Meetings to projekt realizowany przez Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS, a celem jest popularyzacja najnowszej wiedzy na styku nauk technicznych i nauk społecznych. Fundacja PFR po raz drugi była partnerem tego projektu.

Podczas spotkań organizowanych w ramach projektu naukowcy i eksperci z całego świata dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z różnych dziedzin, co pozwala spojrzeć na nowe technologie i zjawiska z nimi związane z wielu perspektyw. HTM jest unikalnym przedsięwzięciem gdyż zbliża nauki techniczne i nauki społeczne, a także łączy świat nauki ze światem biznesu.

Uczestnicy HTM mają okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami i trendami technologicznymi takimi jak np. sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy, robotyka, internet rzeczy, wirtualna rzeczywistość. W drugiej edycji wszystkie spotkania prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu SWPS dr Konrad Maj, a dyskusje panelowe moderował dr Michał Boni.

HTM II zainicjowało spotkanie, które odbyło się 28 marca pt. „Mój kolega z pracy, robot. Zarządzanie i współpraca z nieludźmi”. Mowa była o nadchodzącej erze posthumanistycznej, gdzie różnego rodzaju roboty oraz systemy algorytmiczne przejmują coraz więcej naszych obowiązków, wykonują coraz więcej zadań złożonych, w tym podejmowanie decyzji oraz działania kontrolne nad ludźmi. Już niebawem przedsiębiorstwa z małą liczbą ludzi wymagać będą przebudowania całego środowiska pracy oraz zmiany modelu zarządzania. To stanowi ogromne wyzwanie dla menadżerów, pracowników, ale także dla kontrahentów i klientów firmy. O tym mówił w swoim wykładzie zarówno Matthew Gladden (autor książki „Posthuman Management”) jak i Paweł Fortuna (autor książki „Optimum. Idea cyberpsychologii pozytywnej”). Z kolei w dyskusji panelowej wynikami różnych badań na ten temat podzielili się: dr Artur Modliński, Kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Anita Pollak z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dr Pollak opowiadała o swoich badaniach nad współpracą ludzi z robotami przemysłowymi. Okazuje się, że jest możliwa synergia w tym wypadku, ale ważne jest aby człowiek miał poczucie kontroli i swojego znaczenia w środowisku pracy w tej relacji. Dr Modliński opowiedział m.in. o swoich badaniach prowadzonych z Pawłem, Fortuną, które pokazały, że dzieła stworzone przez robota są wartościowane niżej od ludzkich wytworów, co świadczy o naszej potrzebie lokowania siebie wyżej w tej współpracy.

11 kwietnia przenieśliśmy się do świata wirtualnego na drugie spotkanie HTM II pt. „Metawersum. Ucieczka do wirtualności”. Do tego świata wprowadziła nas Leslie Shannon, szefowa działu badania trendów w firmie Nokia w Dolinie Krzemowej (USA) oraz Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii. Leslie w swoim wykładzie naszkicowała nieodległą przyszłość, w której będziemy coraz bardziej zanurzeni w świecie wirtualnym, a to za sprawą rozwoju technologii 5G oraz wielkich inwestycji firm w technologicznych w metawersum. Sieć 5G może okazać się prawdziwym przełomem, gdyż zwiększy możliwości obliczeniowe, zmniejszy koszty technologii cyfrowych, wydłuży żywotność baterii oraz rozwinie rynek okularów AR/MR. Ada Florentyna Pawlak, w swojej prelekcji skupiła się jednak nieco bardziej na negatywnej stronie cyfrowego świata – na epidemii samotności, narcyzmu oraz rozwoju kryptoekonomii napędzanej przez NFT. W dyskusji panelowej po wykładach głos zabrali dr Cezary Biele (psycholog i psychofizjolog z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie) oraz Andrzej Horoch, przedsiębiorca, który razem z firmą ConnectedRealities.eu wprowadza innowacje w dużych firmach.

Dr Biele zauważył, że immersyjna wirtualna rzeczywistość „ruszyła nas z miejsca”, ponieważ nie tylko siedzimy przed komputerem, ale fizycznie eksplorujemy świat wirtualny, ponadto tego rodzaju interakcja daje nam wielką szansę rozwoju psychologicznych badań eksperymentalnych w zakresie możliwości prowadzenia precyzyjnych pomiarów zachowania w środowisku stworzonym specjalnie na potrzeby danego badania. Andrzej Horoch z kolei zauważył, że rzeczywistość wirtualna, staja się już po prostu rzeczywistością, a z punktu widzenia biznesowego jest to po prostu poszerzenie działalności przedsiębiorstwa, kolejny „touch point” firmy z klientem. To olbrzymi potencjał, który umożliwia tworzenia wirtualnych sklepów czy cyfrowych wersji produktów, a tym samym wpływa na wzrost sprzedaży.

W czasie pandemii wiele ostatnio mówiło się o tzw. home office, o transformacji cyfrowej firm, oraz o monitoringu pracy wykonywalnej zdalnie. Stąd temat trzeciego spotkania HTM II: „Technologie śledzące w miejscu pracy”. Wykłady wygłosili: prof. Tara Behrend (dyrektor WAVE lab, Purdue University, USA) oraz Karolina Marzantowicz (A4BEE). Tara Behrend zaprezentowała metaanalizę prawie 100 badań, które pokazały jednak, że nie można powiedzieć jednoznacznie czy różne sposoby zdalnej kontroli są złe czy dobre dla produktywności pracowników czy atmosfery w środowisku zawodowym. Bardzo ważne okazuje się jednak przyjęcie kilku zasad: cel śledzenia powinien być jednoznacznie związany z pracą i obserwowane powinno być jedynie zachowanie publiczne (nie obejmujące sfer prywatnych), a pracownicy muszą wyrazić zgodę na daną formę obserwacji. Ponadto dane powinna być analizowane w sposób asynchroniczny (a nie oglądane w czasie realnym). Karolina Marzantowicz zwróciła z kolei uwagę na to, że panuje coraz większa inwigilacja w miejscu pracy, ale firmy powinny inwestować raczej w zaufanie w organizacjach, a my wszyscy zwracać większą uwagę na ochronę własnej prywatności. W tych duchu również wypowiadały się również panelistki: Aleksandra Brzozowska,  Head of Knowledge Network, Axel Springer Polska oraz Katarzyna Szymielewicz, Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon.

Aleksandra Brzozowska wspomniała o strategii RASP, która nie stawia na monitorowanie, ale na budowanie zaufania, które z kolei ma być generatorem zaangażowania. I to zespoły w je firmie ustalają same swoje metody i zasady pracy, określając i mierząc, która z przyjętych metod pracy jest najbardziej efektywna. Szymielewicz natomiast zwróciła uwagę, że wiele regulacji w zakresie technologii śledzących można już obecnie znaleźć w Kodeksie Pracy. I np. w przypadku monitoringu wizyjnego mamy konkretne zasady - że jest to dopuszczalne dla zachowania bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji czy zachowania tajemnicy pracodawcy.

Ostatnie przed wakacjami wydarzenie z cyklu HTM II, dotyczyło kwestii wykorzystywania najnowszych technologii w bardzo różnych obszarach i zatytułowane było „Gdzie człowiek nie może, tam technologie pośle”. 23 maja odbyły się aż 3 wykłady, mieliśmy dwie prelegentki zagraniczne: dr Yelena Yesha, profesor informatyki na Uniwersytecie w Miami (USA) oraz dr Rose Yesha, specjalistka w zakresie informatyki medycznej (Clinical Consultants International, LLC, USA) oraz reprezentantkę naszego kraju - Dominikę Bettman, przedsiębiorczynię, orędowniczkę nowych technologii i zrównoważonego biznesu, a od niedawna dyrektorkę generalną Microsoft Polska. 

Yelena i Rose Yesha (prywatnie matka i córka) w swoim wystąpieniu podkreśliły możliwości jakie obecnie daje rozwój sztucznej inteligencji zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej. Przedstawiły również metody analizy danych jak modelownie tematyczne (Topic Modelling) czy analiza sentymentu (Sentyment Analysis), dzięki którym powstają rozwiązania do diagnozy i działań interwencyjnych w przypadku różnych zaburzeń psychicznych (np. depresja). Z kolei Dominika Bettman, która wydała ostatnio książkę „Technologiczne magnolie. Gdy większość z nas uwierzy, że dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze”, stwierdziła, że od technologii nie ma odwrotu, dlatego powinniśmy się z nimi zaprzyjaźnić i uwierzyć, że z ich udziałem możemy, a nawet musimy, zmienić świat na lepsze. Za przykład podała wykorzystywanie różnych rozwiązań sztucznej inteligencji w rolnictwie czy przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

W końcowej dyskusji głos zabrali dr Gabriela Bar (partnerka zarządzająca w Kancelarii Prawnej Szostek_Bar i Partnerzy) oraz Krzysztof Izdebski (niezależny ekspert ds. prawnych i politycznych). Dr Bar dostrzega zagrożenie nie tyle w samem technologii, co w ludzkiej mentalności gdzie korzyści z niej będą czerpać tylko nieliczni, a trzeba też zauważyć, że finansowanie rozwoju tych technologii pochodzi z bogatych krajów. To wszystko może generować nierówności społeczne. Zdaniem Krzysztofa Izdebskiego, który określił sam siebie jako „techrealista”, człowiek wymyśla sobie daną technologię na określone potrzeby. I na przykład rozwiązania AI służą często niestety temu aby zdjąć z siebie odium odpowiedzialności. I to należy uznawać za bardzo niebezpieczne zjawisko.

Bez wątpienia wszystkie opisane spotkania należy uznać za udane, ale siłą rzeczy nie wyczerpały tematu złożonej relacji człowiek – technologia, stąd już po wakacjach, kontynuacja serii HumamTech Meetings. 
 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Akademia Rozwoju uruchamia program partnerski dla instytucji rynku pracy!
Kolejna edycja Aktywnego Wolontariatu w PFR i kolejny szczytny cel zrealizowany!
Następny

Zainteresują Cię również