← Strona główna Grupy PFR

Fundacja PFR wspiera edukację cyfrową w ramach projektu SPEecjalna sieć współpracy nauczycieli

Fundacja PFR
Fundacja PFR wspiera edukację cyfrową w ramach projektu SPEecjalna sieć współpracy nauczycieli

Nowe technologie stały się jedną z ważniejszych sfer naszego życia i nic nie wskazuje na to, by miały w najbliższym czasie z nich zniknąć, raczej będą wywierać coraz większy wpływ na to, jak wygląda nasz świat i jaką rolę będziemy w nim grać. Już teraz to one zmieniają nie tylko to, jak kontaktujemy się z ludźmi, jak się uczymy i jak pracujemy, ale także to, jak spędzamy wolny czas, robimy zakupy oraz co i jak jemy, oglądamy czy słuchamy. One także w dużej mierze odpowiadają za to, jaki świat widzimy i jakie treści do nas docierają. Kompetencje cyfrowe to jedne z ważniejszych kompetencji, które powinniśmy kształtować z myślą o przyszłości i jej wyzwaniach.

Przygotowując działania edukacyjne w obszarze nowych technologii, należy jednak pamiętać o tym, że ich odbiorcy to nie jednorodna grupa, ale osoby z różnymi potrzebami i oczekiwaniami. Dotyczy to nie tylko osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak samo jak ich pełnosprawni koledzy eksplorują ten świat, dlatego niezwykle ważne jest, aby pedagodzy specjalni, nauczyciele i ich rodzice podnosili swoje umiejętności cyfrowe, by bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia i towarzyszyć uczniom w tworzeniu szkoły przyszłości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i pedagogów, Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska opracowały projekt SPEcjalna edukacja cyfrowa, który wdrożyły w ramach SPEcjalnej sieci współpracy nauczycieli. Do jego realizacji pozyskały partnerów − firmy i instytucje, dla których rozwój kompetencji cyfrowych stanowi ważny element działalności. Projekt wsparła między innymi Fundacja PFR oraz Centralny Dom Technologii. Partnerami zostali również firma Microsoft oraz Cyfrowy Dialog.

W ramach projektu, przez cały rok szkolny 2020/2021 nauczyciele otrzymali fachową wiedzę na temat możliwości i sposobów wdrażania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Zdobyli praktyczną wiedzę na temat funkcjonalności narzędzi pakietu Office 365, które nie tylko usprawnią proces edukacyjny, ale też pomogą w indywidualizacji pracy i dostosowywaniu zadań i ćwiczeń, ale też warunków pracy. Współpraca ekspercka obejmowała interaktywne warsztaty realizowane w cyklu edukacyjnym CDT dla nauczycieli „Piątki dla nauczycieli w CDT”, publikacje tekstów dydaktycznych oraz filmowych tutoriali z instrukcjami wykorzystania aplikacji w codziennej pracy dydaktycznej z uczniami oraz inne działania, których celem było zachęcanie do korzystania z nowych technologii i inspirowanie.

Projekt zakładał bardzo różnorodne działania i umożliwił uzyskanie praktycznej wiedzy, którą jego autorki chętnie i z ogromną energią dzieliły się z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół. Każde działanie cieszyło się zainteresowaniem. W piątkowych webinarach za każdym razem uczestniczyło prawie 200 osób, a nagrania z tych spotkań zamieszczone na kanale YouTube CDT zgromadziły drugie tyle widzów. To dowód na to jak bardzo ten projekt był potrzebny.

– mówi Dominika Wiśniewska, koordynatorka projektu 

Uczestnicy projektu podnieśli kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK w pracy z uczniami, uczestnicząc w licznych webinarach i szkoleniach. Poznali aplikacje, programy, platformy i generatory do konstruowania materiałów edukacyjnych. Zdobyli wiedzę na temat angażujących uczniów metod i sposobów pracy z wykorzystaniem nowych technologii oraz zasad pracy z uczniem ze SPE. Na specjalnie stworzonej stronie na Facebooku uczestnicy projektu mogli dołączyć do sieci współpracy nauczycieli i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wymieniali się poglądami i wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami ze SPE. Aby zachęcić realizatorów projektu do aktywności i współpracy, zorganizowałyśmy konkursy, dzięki którymi nauczyciele przygotowali i udostępnili własne interaktywne ćwiczenia, zadania, prezentacje i plakaty promujące bezpieczne poruszanie się w Internecie.

We współpracy z firmą Microsoft powstało studium przypadku i jako forma dobrej praktyki wideoklip, promujący dobre praktyki.

Wypracowane materiały i powstałe nagrania na bieżąco były publikowane na blogu www.specjalni.pl w zakładce sieć, ale także w mediach CDT, Fundacji PFR oraz Microsoft, cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz stanowiły źródło materiałów dostosowanych do pracy z uczniem ze SPE. W okresie edukacji zdalnej zasoby, które mogą być wykorzystane do pracy synchronicznej i asynchronicznej w trybie online były bardzo pomocne o czym świadczyły liczne komentarze nauczycieli. Ponadto są miejscem, gdzie pedagodzy znajdą informacji, podpowiedzi i tutoriale dotyczące aplikacji i programów, sprawdzających się w codziennej pracy z uczniem.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Jasiek Mela ambasadorem programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”
Dzięki Fundacji PFR powstaje wyjątkowa kolekcja książek ”Stanisław Lem Poleca”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO