← Strona główna Grupy PFR

Fundacja PFR w 2020 r. – podsumowanie najważniejszych działań

Fundacja PFR
Fundacja PFR w 2020 r. – podsumowanie najważniejszych działań

Miniony 2020 rok był dla Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju bardzo pracowity. Mimo trudności jakie powstały w wyniku epidemii udało nam się zrealizować bardzo dużo projektów. Dzięki zaangażowaniu pracowników, wolontariuszy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i biznesowych wspieraliśmy wspólnoty lokalne, ale także tworzyliśmy ogólnokrajowe inicjatywy, budowaliśmy zaufanie wśród seniorów i pomagaliśmy się rozwijać dzieciom i młodzieży. Dlatego wiele z tego co powstało zamierzamy kontynuować w obecnym roku. Niezmiennie, kluczowymi obszarami działalności pozostają dla nas: edukacja, projekty społeczne, innowacje i przedsiębiorczość, a także kultura i sztuka. 

Misję Fundacji w 2020 roku realizowaliśmy m.in. poprzez działalność edukacyjną Centralnego Domu Technologii. Zespół CDT tworzył ogólnodostępny program edukacyjny, a także popularyzował nowe technologie i podejścia STEAM w edukacji. Przez cały rok w zajęciach przygotowywanych przez zespół CDT wzięło udział ponad 11 tysięcy uczestników - dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz seniorów. Wymuszone pandemią przejście z działalności stacjonarnej na edukację zdalną umożliwiło nam realizację bardzo ambitnych celów, w tym dotarcie do szerokiej publiczności w całej Polsce. Nasze kursy i warsztaty były bezpłatne, a nagrania z zajęć zbudowały nam ogromną bazę bardzo wartościowych materiałów dydaktycznych, które publikowane są na bieżąco na kanale YouTube CDT. Stworzyliśmy cały szereg formatów edukacyjnych, odpowiadających na bieżące potrzeby naszych odbiorców – w tym „Lekcje z CDT”, „Piątki dla nauczycieli w CDT” czy kursy dla cyfrowych debiutantów.

Fundacja realizowała także swoje autorskie projekty, takie jak konkurs Edukacja Jutra skierowany do nauczycieli i edukatorów. Jego celem było propagowanie unikatowych treści w edukacji zdalnej i inspirowanie nauczycieli do tworzenia i promowania swoich pomysłów na najciekawsze i najbardziej angażujące scenariusze lekcji online. W efekcie konkursu spłynęło do nas ponad 120 zgłoszeń, z których jury wybrało najlepsze i najciekawsze i przyznało 3 nagrody główne i aż 10 wyróżnień. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a nadesłane zgłoszenia przemyślane i wartościowe. Autorzy zwycięskich prac oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych otrzymali możliwość nagrania lekcji według swoich scenariuszy w przestrzeniach Centralnego Domu Technologii. 

W ramach projektów partnerskich w obszarze edukacji warto przypomnieć projekt realizowany we współpracy z Fundacją Legii, polegający na dofinansowaniu programu bezpłatnych zajęć edukacyjnych Korki z Legią przeznaczonych dla uczniów szkół średnich, których nie stać na dodatkowe wsparcie poza lekcjami w szkole i którzy w maju 2021 będą zdawać egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Część z zajęć będzie dostępna w ramach „Lekcji z CDT” na kanale YouTube CDT.

W ramach projektów partnerskich wspieraliśmy inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży wspólnie z Fundacją Nowoczesna Polska (Projekt „Wolne Lektury”), Uniwersytetem Sukcesu (Digital University), Polską Agencją Prasową (Projekt „FakeHunter”), Fundacją Mamy i Taty czy Akademią Młodych Orłów, a także podjęliśmy długofalową współpracę w obszarze edukacji osób starszych poprzez wsparcie, a następnie rozwijanie portalu „ABC Senior” z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej (KIGS).

Projekty społeczne podjęte przez Fundację obejmowały kilka obszarów – wsparcie aktywizacji zawodowej młodzieży, wspomaganie leczenia dzieci czy całą serię ogólnopolskich działań skierowanych na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Najważniejszym autorskim projektem Fundacji w 2020 roku był projekt #SamoDZIELNI realizowany najpierw stacjonarnie a następnie zdalnie od grudnia 2019 do sierpnia 2020. Projekt polega na kompleksowym wsparciu młodzieży z pieczy zastępczej (m.in. domów dziecka) w wejściu w dorosłe życie i rozpoczęcie pierwszej pracy. Poprzez realizację zajęć praktycznych i teoretycznych motywujemy uczestników, pokazujemy im ich mocne stron, a także kreujemy w nich pewność siebie. Wszystko to, aby byli solidnie przygotowani do życia zawodowego i świadomie kierowali swoją karierą i przyszłością.

W naszych projektach staraliśmy się zawsze korzystać z nowych technologii, aby dzięki nim dawać uczestnikom dodatkową wartość. Taki cel miał projekt „Technologią w Raka” realizowany we współpracy z Fundacją Znajdź Pomoc. Celem projektu była pomoc pacjentom onkologicznym w relaksacji, odprężeniu, a także zmniejszeniu napięcia i stresu, redukcja bólu, a w efekcie poprawa ich samopoczucia i stanu psychicznego, które są niezwykle istotne w leczeniu. Wszystko dzięki wykorzystaniu możliwości jakie daje wirtualna rzeczywistość. Projekt był realizowany przy dużym udziale i wsparciu wolontariuszy Polskiego Funduszu Rozwoju. Kontynuacją działań w tym obszarze był projekt „CoverUp”, czyli wsparcie Fundacji Virtual Dream w realizacji projektu, którego efektem było stworzenie i dystrybucja terapeutycznych kolorowanek na onkologicznych oddziałach dziecięcych

W obliczu pandemii bardzo istotne stały się nowe projekty Fundacji PFR skierowane bezpośrednio na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa (SARS Cov-2). W 2020 r. Fundacja PFR przekazała łącznie prawie 6 mln zł w formie darowizny szpitalom i jednostkom badawczym na zakup urządzeń ratujących życie, sprzętu ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego oraz testów na obecność wirusa. 

W ujęciu lokalnym duże znaczenie miała dla nas akcja #SzyjemyRatujemy, czyli wsparcie przekazana została na działania aktywizujące społeczność lokalną i osób zagrożonych wykluczeniem, samotnych i starszych oraz wsparciu inicjatyw społecznych poprzez uszycie co najmniej 2000 sztuk maseczek ochronnych przez Panie skupione wokół Koła Gospodyń Wiejskich w Mołtajnach. Maseczki zostały przekazane do wolontariuszy i seniorów między innymi w domach pomocy społecznej przez Pogotowie Harcerek i Harcerzy – Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, dzięki podjęciu współpracy z naszą Fundacją.

Ponadto zrealizowaliśmy akcję #WłączamyDoEdukacji, polegającej na zakupie laptopów dla dzieci z domów dziecka za fundusze zebrane wśród pracowników i zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Celem programu było wyposażenie dzieci-wychowanków domów dziecka i z pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej - tablety, laptopy oraz odpowiednie oprogramowanie. Przekazaliśmy także darowizny w ramach projektu Solidarni Zwyciężymy, realizowanego w partnerstwie z Polskim Funduszem Rozwoju, dla Stowarzyszenia WIOSNA, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, Caritas Polska, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Fundacji Mam Marzenie raz Fundacji Virtual Dream.

Fundacja została partnerem akcji #DrukarzeDlaSzpitali, która polegała na wykorzystaniu sprzętu do druku 3D, który na co dzień służy zespołowi Centralnego Domu Technologii do celów edukacyjnych, do druku osłon na twarz dla personelu medycznego. Łącznie w ramach akcji w CDT wydrukowano 600 elementów do przyłbic, które następnie w formie gotowych przyłbic dostarczono do szpitali, DPS'ów, straży miejskich oraz ratowników medycznych. 

Działalność Fundacji to także projekty wspierające innowacje i przedsiębiorczość. Zostaliśmy współorganizatorem dużych wydarzeń skierowanych do społeczności IT, w tym dwóch edycje Targów Pracy IT ONLINE, Data Science Summit 2020, The Hack Summit oraz Warszawskich Dni Informatyki. Wspieraliśmy również innowacyjne projekty takie jak Platforma HerImpact, programy międzynarodowe, Alice Envisions The Future #GirlsinAI z Microsoft, ale także grupy młodych naukowców i pasjonatów programowanie, m.in. młodych programistów z Team RaByte. Ponadto realizowaliśmy wspólne projekty z partnerami społecznymi, w tym Fundacją Our Future Foundation oraz Fundacją Startup Hub Poland.

Realizując projekty społeczne, pamiętaliśmy także o organizacjach i instytucjach działające w obszarach kultury i sztuki. Dzięki naszemu wsparciu Centrum Kultury w Piasecznie mogło kontynuować swoją działalność kulturalną mimo pandemii i zrealizować serię koncertów w formule online. Dofinansowaliśmy także Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo przy realizacji projektu 23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”. 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Edukacja i zrównoważony rozwój – podsumowanie pierwszej z cyklu debat CDTalks
Wspólnie z Fundacją Legii wspieramy tegorocznych maturzystów
Następny

Zainteresują Cię również