← Strona główna Grupy PFR

Edukacja zdalna to wyzwanie, ale także szansa

Fundacja PFR
Edukacja zdalna to wyzwanie, ale także szansa

Dostęp do edukacji w czasie pandemii stał się jednym z ważniejszych tematów omawianych w przestrzeni publicznej w minionych tygodniach. Dla Fundacji PFR temat jest szczególnie istotny, ponieważ dotyczy obszarów, które są dla niej priorytetowe – wspomaganie edukacji technologicznej i eliminowanie wykluczenia cyfrowego. Dlatego poza projektami autorskimi Fundacji takimi jak #Samodzielni czy #SzyjemyRatujemy, przygotowano działania realizowane przez Centralny Dom Technologii – na czas zamknięcia przestrzeni CDT stworzono ofertę, która miała nie tylko umożliwić kontynuację dotychczas prowadzonych działań, ale także włączać nowe grupy odbiorców.

Zamknięcie placówek edukacyjnych oraz szybkie przejście na naukę zdalną było motorem wielu inicjatyw w zakresie stworzenia treści edukacyjnych dostępnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Instytucje zajmujące się kształceniem podjęły działania, aby to co dotychczas oferowały stacjonarnie, było atrakcyjne, ale przede wszystkim dostępne online dla tych, którzy na czas epidemii chcieli zdobywać nową wiedzę i umiejętności w domach. Swoją ofertę edukacyjną przeniósł do sieci także Centralny Dom Technologii. Na czas zamknięcia przestrzeni warsztatowej zespół CDT przygotował kilka formatów zajęć skierowanych do różnych grup – zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do nauczycieli oraz seniorów. Ponadto, opracowano narzędzia, które ułatwiają nauczycielom i rodzicom dobór najbardziej wartościowych treści edukacyjnych.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano dwa formaty zajęć prowadzone codziennie w formie webinarów – „Lekcje z CDT” oraz „Przerwy z CDT”. Pierwszy z nich, to cykl ok. 45-minutowych webinariów dla dzieci z różnych grup wiekowych, podczas których omawiane są tematy związane z programowaniem, drukiem 3D czy projektowaniem graficznym. Aby treści te były jeszcze bardziej dostępne, środowe zajęcia prowadzone są z tłumaczeniem na polski język migowy. „Lekcje z CDT” są transmitowane na żywo na fanpage’u CDT na Facebooku, a nagrania „Lekcji z CDT” znajdują się na kanale YouTube. Od początku pandemii zrealizowano już 34 „Lekcje z CDT”, w których łącznie uczestniczyło ponad 16 tysięcy osób.

„Przerwy z CDT”, czyli drugi z formatów to cykl kilkunastominutowych filmów prezentujących możliwości aplikacji mobilnych wybranych i polecanych przez edukatorów i edukatorki Centralnego Domu Technologii. Nagrania skierowane są zarówno do dzieci, jak i do starszych użytkowników i użytkowniczek smartfonów i tabletów. Przerwy są publikowane codziennie o godz. 14 na fanpage’u CDT na Facebooku. Od początku pandemii stworzono i zaprezentowano 40 „Przerw z CDT”, które dotychczas obejrzało ponad 107 tysięcy osób.

Mając na uwadze, że nauka zdalna to wielki wysiłek uczniów i ich rodziców, ale przede wszystkim nauczycieli, którzy z dnia na dzień musieli zmienić nie tylko sposób realizacji treści edukacyjnych, ale także nauczyć się nowego sposobu przekazywania wiedzy, przystąpiono do poszukiwania sposobu na edukowanie nauczycieli także w tym obszarze. Aby odpowiedzieć na tę bardzo specyficzną potrzebę, Centralny Dom Technologii wraz z partnerami, stworzył program komputerowy, który odpowiada na pytania nauczycieli dotyczące zdalnej edukacji. Chatbot „Edzia”, bo tak został nazwany przez swoich twórców, jest dostępny na stronie. Obok chatbota znajduje się na niej również kalendarium planowanych webinarów, streamów i lekcji online wspierających edukację zdalną.

Kolejną z grupą, którą Fundacja PFR postanowiła wspierać na czas epidemii, są seniorzy. Z myślą o nich przygotowano akcje pomocowe, wspierano lokalne inicjatywy, a także rozpoczęto prace nad przygotowaniem oferty edukacyjnej, która byłaby kontynuacją warsztatów dla seniorów realizowanych wcześniej w CDT. Jednym z działań zainicjowanych w tym obszarze było nawiązanie współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej (KIGS). Przy okazji wspólnych projektów, zaproponowano ekspertom z Instytutu współpracę merytoryczną przy tworzeniu materiałów edukacyjnych skierowanych do seniorów. W efekcie tej współpracy powstaje seria webinarów realizowanych przez CDT przy udziale KIGS adresowana do osób starszych, ale także ich rodzin. Celem projektu jest przybliżenie tematyki nowych technologii oraz wskazanie narzędzi, które w czasie epidemii mogą pomóc w podtrzymaniu życia rodzinnego, relacji towarzyskich czy pogłębiania praktycznych umiejętności w obszarze obsługi internetu i urządzeń mobilnych.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Wirtualne Targi Pracy IT ONLINE – Fundacja PFR wspiera uczestników rynku pracy
Fundacja PFR wspiera Seniorów i lokalne inicjatywy w czasie epidemii
Następny

Zainteresują Cię również