← Strona główna Grupy PFR

Edukacja dla wszystkich – Fundacja PFR wspiera włączenie cyfrowe pokolenia silver

Fundacja PFR
Edukacja dla wszystkich – Fundacja PFR wspiera włączenie cyfrowe pokolenia silver

Edukacja technologiczna, kompetencje cyfrowe, dostęp i włączenie to terminy, które w ostatnich miesiącach nabrały szczególnego znaczenia, nie tylko w kontekście edukacji dzieci i młodzieży. Okazało się, że wiedza i umiejętności związane z obsługą i wykorzystaniem nowych technologii dla osób dojrzałych i starszych są równie istotne – technologie stały się dla nich jedynym sposobem dostępu do systemu ochrony zdrowia, zakupu pożywienia, załatwiania spraw urzędowych czy codziennego kontaktu z najbliższymi. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju włączyła się w cały szereg inicjatyw i projektów realizowanych, aby zwiększyć dostęp osób dojrzałych do technologii zarówno przed epidemią, jak i po jej rozpoczęciu w marcu 2020 roku.

Poza działaniami edukacyjnymi prowadzonymi w całości zdalnie, odpowiadaliśmy na potrzeby osób starszych poprzez projekty celowe – między innymi wsparcie rzeczowe i finansowe kierowane do organizacji senioralnych (koła gospodyń wiejskich, wolontariat skierowany na pomoc seniorom). Jednakże to kwestie edukacji i włączenia cyfrowego stały się priorytetem, co jest widoczne w efektach działań podejmowanych w tym obszarze przez cały 2020 rok.

Edukacja technologiczna osób dorosłych odbywa się w ramach projektu Centralnego Domu Technologii. Obecnie trwa już 4. sezon zdalnych kursów technologicznych dla Cyfrowych Debiutantów. Po zajęciach z obsługi smartfona, realizowaliśmy warsztaty z korzystania z komputera, a od września trwa trzeci cykl „Aplikacje dla Cyfrowych Debiutantów”, który został przedłużony ze względu na duże zainteresowanie oraz wielość tematów, które podczas zajęć są szczegółowo omawiane. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ponad 500 uczestników, a nagrania warsztatów na kanale YouTube CDT miały ponad 7,5 tysiąca wyświetleń!

Nowoczesna edukacja technologiczna powinna być skierowana do wszystkich pokoleń i uwzględniać specyfikę potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców. Dlatego cyfrowym debiutantom zaproponowaliśmy zajęcia warsztatowe, ale także indywidualne konsultacje technologiczne, podczas których sami decydują o temacie rozmowy.

– mówi dr Dominika Wiśniewska, menedżerka ds. partnerstw, Fundacja PFR

Od grudnia 2020 roku zespół edukatorów Centralnego Domu Technologii prowadzi indywidualne konsultacje technologiczne, na które zapisują się osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę na konkretny temat lub omówić wybrany przez siebie aspekt nowych technologii. Zapisy odbywają się poprzez formularz lub telefonicznie pod nr telefonu 665 470 554.

Fundacja PFR realizuje swoje cele także poprzez partnerstwa z organizacjami społecznymi. Jedną z nich jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS). Współpraca z KIGS zaowocowała organizacją dwóch debat online w ramach cyklu „Srebrnych Debat KIGS-u”. Pierwsza z nich pt. ABC technologii czyli jak sprytnie być online odbyła się jeszcze w listopadzie 2020 roku, natomiast druga pt. Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji miała miejsce w marcu 2021 r. W ich trakcie paneliści omawiali różne aspekty włączenia cyfrowego i prezentowali dobre praktyki w zakresie edukacji technologicznej generacji silver. Pełny zapis debaty jest dostępny na stronie KIGS.

Doświadczenia zebrane podczas roku działań pozwoliły nam dostosować realizowane formaty zajęć do potrzeb uczestników. Ich skuteczność to efekt wielu czynników, przede wszystkim dostępności – wszystkie działania Fundacji skierowane do pokolenia silver odbywają się regularnie co tydzień w poniedziałek o g. 12:00, są ogólnodostępne i bezpłatne, zajęcia mają charakter warsztatowy – uczestnicy mogą na bieżąco dyskutować między sobą oraz zadawać pytania prowadzącemu poprzez chat, a tematy kolejnych spotkań są planowane tak, aby odpowiadały zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez odbiorców. Nie bez znaczenia dla skuteczności edukacji ma również atmosfera zajęć, która w przypadku warsztatów CDT jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Działalność CSR Polskiego Funduszu Rozwoju doceniona w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
O etyce i technologiach – podsumowujemy drugą debatę z cyklu CDTalks
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO