← Strona główna Grupy PFR
CSR

Działalność CSR Polskiego Funduszu Rozwoju doceniona w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja PFR
Działalność CSR Polskiego Funduszu Rozwoju doceniona w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polski Fundusz Rozwoju realizuje cele społeczne poprzez działalność Fundacji PFR. W 2020 roku Fundacja przygotowała i przeprowadziła wiele ambitnych projektów. Wśród nich znalazły się aż cztery wyróżnione i docenione w tegorocznym największym w Polsce przeglądzie CSR i zrównoważonego rozwoju – Raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

W dokumencie wskazano najbardziej wartościowe inicjatywy realizowane w czasie pandemii przez duże firmy i instytucje społeczne. Spośród projektów Fundacji PFR w publikacji zamieszczono następujące ogólnopolskie działania: darowizny dla szpitali, wsparcie seniorów, działalność edukacyjna Centralnego Domu Technologii oraz autorski projekt Fundacji #SamoDZIELNI.

Nasza Fundacja działa niespełna trzy lata, a już ma na swoim koncie wiele projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim. Niezmiernie cieszy nas, że zostały one docenione i będą służyły innym jako case study w ich pracy

– mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR

Darowizny przekazane szpitalom były odpowiedzią na bieżącą pilną potrzebę wynikającą bezpośrednio z zagrożenia dla życia i zdrowia związanego z epidemią. W efekcie przekazanego wsparcia finansowego, którego wysokość sięgnęła 6 milionów złotych, aż 11 szpitali, jednostek badawczych i organizacji medycznych mogło zakupić respiratory, pompy i inne urządzenia ratujące życie oraz specjalistyczną odzież, która pomagała chronić personel medyczny i pacjentów przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2.

Wsparcie dla seniorów, również wskazane w Raporcie, miało charakter zarówno pomocy doraźnej, jak i szeregu działań podjętych, aby poprawić sytuację osób dojrzałych  w trakcie epidemii, ale też po jej zakończeniu. Fundacja podjęła współpracę z instytucjami i organizacjami, które działają lokalnie, ale także zorganizowała własne ogólnopolskie projekty pomocowe i edukacyjne. Skala i zasięg inicjatyw Fundacji w tym obszarze dowodzi jak wiele jest jeszcze do zrobienia i jak istotne jest, aby w temacie aktywności międzypokoleniowej planować długofalowo.

Rok epidemii nie przeszkodził Fundacji PFR w realizacji już rozpoczętych projektów, które także znalazły się w Raporcie FOB z 2020 r. Wśród nich dużego projektu edukacyjnego – Centralny Dom Technologii – oraz społecznego #SamoDZIELNI.

Pierwszy z nich przygotowany w celu edukacji technologicznej wszystkich pokoleń realizowany był w całości w sieci. Wszystkie formaty edukacyjne i działalność szkoleniowa odbywały się zdalnie. Do grup odbiorców oprócz dzieci i młodzieży, włączono nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zintensyfikowano działania skierowane do seniorów. W szkoleniach i warsztatach CDT wzięło udział ponad 11 tysięcy osób. Wszystkie materiały edukacyjne tworzone przez zespół edukacyjny CDT są udostępnione bezpłatnie na kanale YouTube CDT.

Projekt #SamoDZIELNI realizowany, aby wspierać młodzież wychowującą się w pieczy zastępczej, w procesie wchodzenia na rynek pracy, był kontynuowany w 2020 roku w pełni zdalnie. Jednak, ze względu na zmianę formatu, do zaplanowanych działań dodano kolejne aktywności, a plan warsztatów eksperckich uzupełniono o tematy istotne z punktu widzenia poszukiwania pracy w świecie cyfrowym. Obecnie realizowana jest druga edycja projektu #SamoDZIELNI  – kolejna grupa młodzieży zdobywa wiedzę i umiejętności, które pomogą jej rozpocząć życie zawodowe.

Z treścią raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” można się zapoznać na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Fundacja PFR
Poprzedni Poprzedni
Trzeci zjazd SamoDZIELNYCH – uczestnicy projektu poznali tajniki finansów osobistych i ekonomii
Edukacja dla wszystkich – Fundacja PFR wspiera włączenie cyfrowe pokolenia silver
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Uczestnicy projektu Pasjonaci Edukacji poznają metodologię STEAM

Fundacja PFR

17 czerwca 2021

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju II Kadencji

Fundacja PFR

16 czerwca 2021

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju II Kadencji

Warunki RODO

Warunki RODO