← Strona główna Grupy PFR
CSR

Działalność CSR Polskiego Funduszu Rozwoju doceniona w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja PFR
Działalność CSR Polskiego Funduszu Rozwoju doceniona w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polski Fundusz Rozwoju realizuje cele społeczne poprzez działalność Fundacji PFR. W 2020 roku Fundacja przygotowała i przeprowadziła wiele ambitnych projektów. Wśród nich znalazły się aż cztery wyróżnione i docenione w tegorocznym największym w Polsce przeglądzie CSR i zrównoważonego rozwoju – Raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

W dokumencie wskazano najbardziej wartościowe inicjatywy realizowane w czasie pandemii przez duże firmy i instytucje społeczne. Spośród projektów Fundacji PFR w publikacji zamieszczono następujące ogólnopolskie działania: darowizny dla szpitali, wsparcie seniorów, działalność edukacyjna Centralnego Domu Technologii oraz autorski projekt Fundacji #SamoDZIELNI.

Nasza Fundacja działa niespełna trzy lata, a już ma na swoim koncie wiele projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim. Niezmiernie cieszy nas, że zostały one docenione i będą służyły innym jako case study w ich pracy

– mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR

Darowizny przekazane szpitalom były odpowiedzią na bieżącą pilną potrzebę wynikającą bezpośrednio z zagrożenia dla życia i zdrowia związanego z epidemią. W efekcie przekazanego wsparcia finansowego, którego wysokość sięgnęła 6 milionów złotych, aż 11 szpitali, jednostek badawczych i organizacji medycznych mogło zakupić respiratory, pompy i inne urządzenia ratujące życie oraz specjalistyczną odzież, która pomagała chronić personel medyczny i pacjentów przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2.

Wsparcie dla seniorów, również wskazane w Raporcie, miało charakter zarówno pomocy doraźnej, jak i szeregu działań podjętych, aby poprawić sytuację osób dojrzałych  w trakcie epidemii, ale też po jej zakończeniu. Fundacja podjęła współpracę z instytucjami i organizacjami, które działają lokalnie, ale także zorganizowała własne ogólnopolskie projekty pomocowe i edukacyjne. Skala i zasięg inicjatyw Fundacji w tym obszarze dowodzi jak wiele jest jeszcze do zrobienia i jak istotne jest, aby w temacie aktywności międzypokoleniowej planować długofalowo.

Rok epidemii nie przeszkodził Fundacji PFR w realizacji już rozpoczętych projektów, które także znalazły się w Raporcie FOB z 2020 r. Wśród nich dużego projektu edukacyjnego – Centralny Dom Technologii – oraz społecznego #SamoDZIELNI.

Pierwszy z nich przygotowany w celu edukacji technologicznej wszystkich pokoleń realizowany był w całości w sieci. Wszystkie formaty edukacyjne i działalność szkoleniowa odbywały się zdalnie. Do grup odbiorców oprócz dzieci i młodzieży, włączono nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zintensyfikowano działania skierowane do seniorów. W szkoleniach i warsztatach CDT wzięło udział ponad 11 tysięcy osób. Wszystkie materiały edukacyjne tworzone przez zespół edukacyjny CDT są udostępnione bezpłatnie na kanale YouTube CDT.

Projekt #SamoDZIELNI realizowany, aby wspierać młodzież wychowującą się w pieczy zastępczej, w procesie wchodzenia na rynek pracy, był kontynuowany w 2020 roku w pełni zdalnie. Jednak, ze względu na zmianę formatu, do zaplanowanych działań dodano kolejne aktywności, a plan warsztatów eksperckich uzupełniono o tematy istotne z punktu widzenia poszukiwania pracy w świecie cyfrowym. Obecnie realizowana jest druga edycja projektu #SamoDZIELNI  – kolejna grupa młodzieży zdobywa wiedzę i umiejętności, które pomogą jej rozpocząć życie zawodowe.

Z treścią raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” można się zapoznać na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Trzeci zjazd SamoDZIELNYCH – uczestnicy projektu poznali tajniki finansów osobistych i ekonomii
Edukacja dla wszystkich – Fundacja PFR wspiera włączenie cyfrowe pokolenia silver
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO