← Strona główna Grupy PFR

Centralny Dom Technologii podsumował trzy lata działalności i uroczyście zainaugurował nowy rok szkolny debatą o edukacji – relacja z wydarzenia

Fundacja PFR
Debata CDTalks_foto

Centralny Dom Technologii działa już od trzech lat! W tym czasie stworzył i wspierał cały szereg inicjatyw, których celem było łączenie nowoczesnej edukacji ze światem technologii, społecznością innowatorów i przedstawicielami biznesu. Z tej okazji oraz, aby bardziej uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny, zaprosiliśmy ekspertów do udziału w debacie na temat wyzwań oraz roli edukacji w kontekście rozwoju gospodarki i włączania społecznego. Wydarzenie „Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i włączania społecznego” odbyło się 14 września w Centralnym Domu Technologii w ramach cyklu CDTalks, czyli debaty o edukacji. 

W dyskusji wzięli udział: Michał Rulski – zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Kinga Pasternak – rzeczniczka prasowa Centrum GovTech; Michał Przymusiński – zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji; Aleksandra Rodzewicz – ekspertka Forum edukacji włączającej woj. małopolskiego; Anna Sokołowska – dyrektorka Centralnego Domu Technologii. Debatę prowadził Ernest Bodziuch - dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, CEO w RoboticLab.

Paneliści –  przedstawiciele instytucji i środowisk zajmujących się profesjonalnie edukacją zawodową – skupili się na sposobach organizacji i zarządzania edukacją oraz wpływie na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Eksperci poruszyli też temat roli, jaką odgrywają szkoły, placówki edukacyjne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe w funkcjonowaniu systemu oraz tego, które działania i narzędzia realnie pomagają w zdobyciu umiejętności, wiedzy i kompetencji istotnych dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na początku rozmawiano o tym, jak nowoczesna edukacja może wpływać na jakość życia. „Nacisk na kompetencje zawodowe, na kompetencje umysłowe, poznawcze, na to, aby uczniowie nie bali się konfrontować z problemami to jest klucz. Technologie mają w tym pomagać, natomiast nie są celem samym w sobie. (…) Nam zależy na tym, żeby nie traktować systemu edukacji jako osobnego działania poza biznesem, poza gospodarką, tylko dostosowywać sposób edukowania do zapotrzebowania rynku. Potrzebne są inwestycje w kompetencje przyszłości i na to powinniśmy kłaść nacisk. Uczniów należy uczyć, jak zdobywać wiedzę, jak ją tworzyć, a nie tylko jak odtwarzać” – zaznaczyła Anna Sokołowska. „Dzieci, które są w przedszkolu, szkole to są ludzie, dla których my jako dorośli mamy tak zaprojektować edukację, żeby one już teraz miały dobre życie.” – mówiła Aleksandra Rodzewicz. 

O tym jak skutecznie rozwiązywać problemy oświaty mówiła Kinga Pasternak: „Kluczowe jest abyśmy razem potrafili współpracować i obmyślać rozwiązania problemów, które nas czekają.” Według Rzeczniczki obecny szybko zmieniający się świat wymaga nowego podejścia, kompetencji i nowych sposobów na nauczanie: „Musimy się skupić na tym, aby w systemie edukacji dążyć do tego, żeby kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i nowoczesne podejście było na porządku dziennym”. Jak podkreśliła, w osiągnięciu tego celu z pewnością może pomóc wsparcie ze strony państwa: „Rok temu ogłosiliśmy w CDT start programu Laboratoria Przyszłości, który zapewnia wszystkim szkołom w Polsce najnowocześniejszy sprzęt – drukarki 3D” – dodała.

Zdaniem Michała Przymusińskiego bardzo istotne w procesie edukacyjnym jest budowanie u młodych ludzi etycznego podejścia i kompetencji dostosowanych do zmieniającego się świata: „Etyka jest tu niezwykle ważna, ponieważ wszyscy jesteśmy beneficjentami etyki, którą nabywa się w procesie edukacyjnym. Lepiej wyedukowane społeczeństwo lepiej realizuje idee demokratyczne, poprawia się zarządzanie państwem, sprawniej działają mechanizmy współpracy. Jeżeli mamy środowisko bardziej etyczne, to możemy skupić się na tym, żeby propagować w nim w kompetencje zaawansowane, które wymagają korzystania z technologii”. Zaznaczył, że bardzo ważne jest także kreowanie interdyscyplinarnego podejścia w edukacji. „Postęp jest możliwy tylko wtedy, kiedy inżynierowie rozumieją również inne obszary takie jak kultura czy sztuka – wtedy mogą stworzyć syntezę i takie produkty, które są przełomowe. (…) Okazuje się, że nauczyciele napotykają problemy, które są tak naprawdę proste do rozwiązania, tylko trzeba o to pytać.” – wyjaśnił.

Zdaniem ekspertów kluczem do sukcesu są zmiany w myśleniu społeczeństwa i budowanie większego zaufania wobec siebie nawzajem. „Jest bardzo duża świadomość ludzi, że muszą się non stop kształcić, muszą zdobywać nowe kompetencje. (...) To nie jest tylko przymus ekonomiczny, to jest element też pewnego samorozwoju.” – ocenił Michał Rulski. Pojawiły się również głosy krytyczne - dyskutujący zgodzili się, że naszej oświacie daleko do ideału i realne zmiany są potrzebne teraz, dlatego zaznaczyli, że, aby rezultaty były widoczne działać należy natychmiast, dostosowując inicjatywy do panujących realiów. 

Jak zaznaczyła Aleksandra Rodzewicz aktualne badania pokazują, że problemem dzisiejszej młodzieży jest odporność na stres i praca zespołowa. „Projektujmy edukację w taki sposób, żeby tworzyć warunki do tego, żeby młodzi ludzie mogli nabywać te umiejętności” – zaapelowała. „Jeśli mówimy o kompetencjach przyszłości, nie mówimy, że któraś jest ważniejsza, a któraś mniej ważna, ale ja widzę i to jest poparte badaniami, że taką kompetencją, która warunkuje powodzenie wszystkich innych jest umiejętność uczenia się.  Bardzo stawiałabym na to, żeby wzmacniać rolę tej kompetencji w edukacji” – podkreśliła ekspertka. Tę wypowiedź poparła i uzupełniła Anna Sokołowska „Do CDT przychodzą nauczyciele którzy są otwarci, którzy chcą się czegoś nauczyć, a my staramy się pokazać, jak wprowadzić pracę zespołową i STEAM w tym systemie, który już mamy.”

Przy podsumowaniu debaty Aleksandra Rodzewicz wymieniła dwie podstawowe zasady, które powinny się stać standardem w polskich szkołach: wysoka jakość edukacji i ogólnodostępność nauki (dostęp architektoniczny, komunikacyjny i cyfrowy). „Edukacja włączające to fundamentalna postawa, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów społecznych.” – krótko skomentował Michał Przymusiński. Głos również zabrała Kinga Pasternak: „Brakuje nam jeszcze dużo do szkół skandynawskich, ale jesteśmy na drodze do wyrównania. Jednak nie możemy mówić o rozwoju i współpracy bez działania. Dzięki takim debatom powstają realne projekty.”

Tematy poruszone podczas debaty mogą być inspiracją dla edukatorów, decydentów i społeczności edukacyjnej z całej Polski, dlatego zachęcamy do obejrzenia całości wydarzenia.

Fundacja PFR
Poprzedni artykuł
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju powołuje do życia Centralny Dom Technologii
Staż, praktyki, a może własna działalność? Akademia Rozwoju zaprasza studentki na bezpłatne warsztaty online!
Następny

Zainteresują Cię również